Üniversite Senatosu

 

Prof. Dr. M. Yıldırım ÜÇTUĞ  Rektör 
Prof. Dr. H. Yılmaz KAPTAN Rektör Yrd.  
Prof. Dr. Hasan U.  AKAY  Rektör Yrd. (Provost)
Prof. Dr. Nami ÇAĞAN  Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hasan ÜNAL İşletme Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Elif Uray AYDIN Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. N. Belgin ELBİR Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hüseyin N. ALEMDAROĞLU Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür V.
Prof. Dr. K. İbrahim AKMAN  Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.
Prof. Dr. Sacit ÖNEN İşletme Fakültesi Temsilcisi  
Prof. Dr. Ali YAZICI  Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Tanıl  ERGENÇ Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi 
Prof. Dr. Celal GÖLE  Hukuk Fakültesi Temsilcisi  
Prof. Dr. Haluk PAMİR Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Hüsnü AKSOY Öğrenci Dekanı
Yrd. Doç. Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU Meslek Yüksekokul Müdürü
Yrd. Doç.Dr. Abdullah ERTAŞ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V.
A. Aziz ŞEREN Genel Sekreter
 
Web Sayfası Sorumlusu: Nazlı Budak