Teknolojik Alt Yapı

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin odağındaki Üniversitemiz; öğrencilerimiz ve mensuplarımızın günlük hayatlarının bir parçası olan teknolojiyi yakından takip edebilmeleri, kullanabilmeleri, gerekli donanımı kazanabilmeleri için yatırımlarını arttırmaktadır. 

Bu amaçla yerleşkemizde tüm kapalı ve açık alanlarda kablosuz internet hizmeti EDUROAM ve Atılım WiFi aracılığı ile sağlanmaktadır.

Atılım Üniversitesi, Türkiye'deki tüm üniversitelere hizmet sağlayan Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET)'in bir üyesidir. ULAKNET'in altyapısından faydalanarak kullandığımız 30 Mbps bant genişliğine sahip kapasitenin yanısıra, Türk Telekom'dan 150 Mbps bant genişliğine sahip MethroEthernet hizmeti alınmaktadır. Üniversitemizin toplam bağlantı kapasitesi 180 Mbps bant genişliğine sahiptir.

Atılım Üniversitesi, Öğrencilerimiz ve İdari/Akademik personelimizin, Üniversitemizin teknoloji altyapısından yararlanarak kurumsal e-posta hizmeti almalarına olanak tanır. Ayrıca e-posta hesapları, öğrencilerin, proxy servisinden yararlanabilmesi ve bilgisayar laboratuarlarındaki bilgisayarları kullanabilmeleri için de gereklidir.

Atılım Üniversitesi'nin tüm Öğrenci, İdari/Akademik Personel, Bölüm/Birim/Merkez & Ofis bilgileri, elektronik iş süreçleri ve bu bilgiler aracılığıyla oluşturulan İş Zekası (Business Intelligence) raporları, kurumsal bilgi ve enformasyon altyapısı olan Atılım Bilgi Sistemi (ATIS) ile Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) üzerinde bulunmaktadır.

Öğrenciler için, SIS uygulaması ile ders kaydı yapma, ders ekleme/silme, not görme, ders geçme, sınıf geçme, mezuniyet, vb. gibi, "Yüksek Öğrenim Hayat Çevrimi- Higher Education Life Cycle"  süreçleri olarak adlandırılan akademik süreçler takip edilir.

Öğretim üyeleri, SIS uygulaması ile danışmanlık işlemleri, verilen dersler, sınav yapma, sınav değerlendirme, not verme işlemleri, vb. gibi akademik süreçleri takip ederler.

&

Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi 2013 Mart ayından beri yeni binasında hizmet vermektedir.  Symphony Kütüphane Otomasyon Programı, proxy servisi, ödünç kitap vermede self check sistemi gibi çağdaş teknolojik olanaklar araştırmacılar ve öğrencilerimize sunulmaktadır. Bilimin ve teknolojinin gelişimi, öğrencilerimizin eğitimleri ile ilgili araştırmalarını mekandan bağımsız olarak gerçekleştirebilmeleri için kütüphane hizmetlerimiz online olarak sunulmaktadır.

 

Symphony Kütüphane Otomasyon Programı (http://sirsi.atilim.edu.tr)

Modüler yapıda hazırlanan program tüm işlem ve hizmetleri açısından gerçek zamanlı, tümleşik bir yapıdadır. Sistem web tabanlıdır, internet üzerinden tüm işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Platform bağımsızdır, internet tabanlı bir yapıda olduğu için dünyanın herhangi bir yerinden erişim mümkündür. Tamamen MARC tabanlıdır, tüm dünyada kabul görmüş kütüphane otomasyon programlarındaki standartı sağlar.

Symphony Linux işletim sisteminde çalışmakta ve bu nedenle her türlü korsan saldırısına karşı diğer işletim sistemlerine göre çok daha güvenli olması dışında kullanılan veri tabanı sayesinde işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı yapılabilmesini sağlar. Aynı zamanda bu sisteme entegre olarak çalışan ateş duvarı (firewall) ile güvenilirliğini pekiştirmektedir. Çoklu kullanıcı ve çoklu dil seçeneklerini yapısında barındırır.

 

Bazı teknik özellikler

•          Marc ekranlarında kataloglama, veri transferi

•          İnternet ve Intranet ortamında online veri giriş ve sorgulama

•          Yetkili ve yetkili olmayan kullanıcı için detaylı yetkilendirme ve

erişim kısıtlama

•          Kullanıcı kayıtları ve ödünç verme sistemi

•          Süreli yayınlarla ilgili bilgilerin girilip izlenmesi

•          İstatistik ve raporların alınması

•          Katalog kartı, sırt etiketi, kullanıcı ve eser barkodlarının basımı

•          İnternet tarayıcı ile platform’dan bağımsız kullanım

•          Bibliyografya hazırlama ve basım işlemleri

Akademik Veri Tabanlarına Kampüs Dışından Erişim; Üniversitemizin abone olduğu veri tabanlarına proxy sunucusu kullanılarak kampüs dışından erişilmekte. Proxy sunucusuna Atılım E-posta hesabı erişim bilgileri ile erişilebilmektedir.

Ödünç Kitap Verme-Alma ve Self Check Sistemi

Sistem,  kütüphane otomasyon programı ile entegre çalışmaktadır.  Kullanıcı işlemlerini okuyucular tarafından hızlı ve güvenle yapılmasını sağlar. Sistem Symphony otomasyon programı ile entegre çalışarak tüm işlemleri aynı anda otomasyon programına kayıt eder. Sistem, materyallerde bulunan barkod numarası ile ödünç alma işlemini başlatır.

Ödünç verme işlemini, otomasyon programında bulunan okuyucu bilgileri ve materyal bilgilerini kontrol edilerek gerçekleştirir. Çoklu kitap algılama özelliği sayesinde tek barkod ile birden çok kitap ödünç alınmasını engellenir. İşlem tamamlandığında sistemin yazıcısından alınan makbuzda; okuyucuyu iade tarihi, varsa kullanıcı üzerindeki diğer kaynakların sayısı, ödünç alma tarihi, rezerve ettiği kaynak sayısı gibi bilgiler bulunmaktadır. Kullanıcı isterse makbuzu e-posta yoluyla da alabilmektedir. Dokunmatik renkli ekranında yapılan tüm işlemler, grafik tasarım yazılımı ile kullanıcıyı yönlendirir, kullanımı kolaydır.

Sonuç olarak 3M Self-Check Sistemi kütüphane işleyişini ve ödünç verme hizmetlerini kolaylaştırabilmek için gerekli tüm hizmetleri sunmaktadır.

Kullanıcılar, kütüphaneye kayıt olduktan sonra açılan kütüphane hesapları ile kitap ödünç alma/iade işlemlerini kendileri gerçekleştirebilmektedir.

3M Self-Check Sistemi ile kütüphanede veririmlilik ve hizmet kalitesinde büyük aşamalar sağlanmıştır.

 

Kapı Güvenlik Sistemi 

Elektromanyetik teknolojisinde geliştirilmiş, hassas ayarlama yapma imkanı veren bir sistemdir. Tüm elektronik devreleri kendi üzerindedir. Kütüphane kullanım istatistiği panel üzerinde gömülü elektronik sayaçtan alınmaktadır.  Dijital ekranında sistem hata kodları ve alarm sayısı görüntülenmektedir.

Bu sistem ile kullanıcı üzerine kayıt edilmemiş kaynakların, kütüphane dışına çıkarılmaması sağlanmaktadır. Kayıt edilmemiş kaynakların dışarıya çıkması durumunda, sesli alarm sistemi çalışmaktadır ve her alarm sayısı kayıt edilmektedir.

Kurumsal ve Açık Arşiv

Üniversitemizde üretilen dokümanların  dijital ortamda toplandığı, saklandığı, indekslendiği, korunduğu ve dağıtımının sağlandığı hizmetler dizisini içeren veri tabanıdır. Konferanslar, video görüntüleri fotoğraflar ve metin’leri ile sisteme yüklenmektedir. http://kurumsal.library.atilim.edu.tr/

Öğretim üyelerinin makaleleri ile üniversitemiz tezleri yazarların izniyle sisteme aktarılmaktadır. Halen 806 veri sisteme aktarılmıştır. Sitede, CMS ve künye altyapısı kullanılmaktadır. http://acikarsiv.atilim.edu.tr/

Ulusal Toplu Katalog  (TO-KAT) http://www.toplukatalog.gov.tr/

TO-KAT, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından hazırlanmıştır.  Türkiye’deki üniversite kütüphaneleri, TO-KAT ile farklı kataloglara ve otomasyon sistemlerine sahip olsalar da tek bir arayüzden taranabilmektedir. Çevirimiçi erişim ücretsizdir.

Kütüphanelerarası işbirliği ve kaynak paylaşımını ülke çapında etkin hale getirebilmek için, ülkemizdeki tüm kütüphanelerin koleksiyon bilgilerini içeren Ulusal Toplu Katalog kütüphane hizmetlerinin vatandaş/araştırmacı odaklı kullanımının yaygınlaşmasını sağlamıştır.

TO-KAT ile araştırma yapılan konu ile ilgili kaynakların hangi kütüphane olduğuna ve ilgili kütüphanelerin web adreslerine, kütüphane otomasyon sistemlerine erişim mümkündür.

 

&

Uzaktan Eğitim

Teknolojilerini kullanarak değişik düzeylerdeki bireylerin yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarının e öğrenme yoluyla karşılanması hedefiyle 2008 yılında kurulan  Atılım Üniversitesi Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü yüksek lisans ve ön lisans programları ile dünya standartlarında bir eğitim kalitesi sunmaktadır.

Öğrencilerine hizmet vermek için teknik alt yapısını güçlendiren Koordinatörlük bünyesinde kurulan Akıllı Sınıf ve İçerik Geliştirme Stüdyoları Türkiye'de ilk kez Green Box stüdyo alt yapısı ile profesyonel video ders kaydı yapılmaktadır.

Green Box olarak adlandırılan yeşil perde teknolojisi ile sanal stüdyo oluşturma, HD görüntü ve profesyonel ses kaydı, kurgu ve animasyon hizmetlerinin tamamı dünya standartlarında uygulanabilmektedir. Uzaktan Eğitim, Mobil Eğitim ve Karma Eğitim disiplinlerinde dünyada yeni trend olan Video Ders uygulamalarının HD kalitesinde prodüksiyonu yapılıp, gerekli dönüştürme işlemleri yapılarak internet bağlantısı olan her türlü cihazdan (laptop, akıllı telefon, tabletler ve smart tv'ler) sorunsuz izlenebilmesi sağlanmaktadır.

Derslerde kullanılan akıllı sınıf ile tahtada yapılan işlemler, konuşmacının sesi ve sınıfın genel görüntüsünün dünya üzerindeki herhangi bir noktaya internet üzerinden gönderilmesine olanak sağlanmaktadır. Problem çözme, sayısal analiz ve grafik sunum gerektiren derslerde akıllı sınıflarda yapılan işlemler HD kalitesinde kaydedilebilmektedir. 11 kişilik kapasitesi ile akıllı sınıfta hizmet içi eğitim, oryantasyon ve teknoloji  desteği gerektiren özel sunumlar yapılabilmektedir. Ulusal ve uluslararası üniversitelerle yapılacak olan ortak ders işbirlikleri, şehir dışı eğitimler için tek noktadan çok noktaya yayın olanağı sunulabilmektedir.

&

Üniversitemiz bünyesinde üretilmekte olan mPAD'ler ile Mobil eğitim açısından farklı açılardan öğrencilerimize katkı sağlanmaktadır.

Öğrencilerimizin eğitim-öğretim süreci içerisinde ihtiyaç duydukları her türlü bilgiye anında ve hızlı bir şekilde erişebilmelerine olanak sağlayacak teknolojileri hayata geçirmek için gerçekleştirilen Mobil Eğitim Projesi’yle öğrencilerin üniversite ile sürekli bağlantı halinde olmalarının sağlanması, eğitim-öğretim ile ilgili sistemlere her zaman, her yerden erişebilmesi, öğrenim seviyesinin ve derslere ilginin artırılması ve Atılım sosyal ağının oluşturulması hedeflenmektedir. Proje ürünleri ile dünyanın her yerinden derslerini takip edebilen öğrencilerimiz, mPAD'lerin üretiminde de yer alarak teknik bilgilerini pratikle pekiştirme olanağı bulmakta ve henüz eğitimlerini sürdürürken profesyonel çalışma hayatı ile ilgili deneyim kazanabilmektedir.

Proje kapsamında üretilmeye başlanan ve  bu yıl son sürümü üretilen tablet bilgisayar mPAD03 olarak adlandırılıyor.