Stratejik Planlama Yürütme Kurulu

 
Yalçın ZAİM Mütevelli Heyet Başkanı (Başkan)
Zerlin ZAİM Mütevelli Heyet Üyesi
Prof. Dr. M. Yıldırım ÜÇTUĞ Rektör 
Prof. Dr. H. Yılmaz KAPTAN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ Rektör Yardımcısı 
A. Aziz ŞEREN Genel Sekreter
Prof. Dr. Elif Uray AYDIN Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. M. Mithat ÜNER İşletme Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ayfer ALTAY Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Aynur YONGALIK Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. H. Nafiz ALEMDAROĞLU Sivil Havacılık Yüksekokul Müdür V.
Prof. Dr. Ali KARA Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.
Yrd. Doç. Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU Meslek Yüksekokulu Müdürü
 
Web Sayfası Sorumlusu: Nazlı Budak