Maliye Bölümü

Bölümümüzün Kurulma Amacı:

Maliye alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilen ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilen, ileri düzeyde maliye teorisi, mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve mali planlama bilgilerine hakim, maliye alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilen, sonuçlarını değerlendirebilen ve uygulayabilen bireyler yetiştirmektir.

Kontenjanı=  45  Puan Türü TM-1

Bölüm Hocaları:

Prof. Dr. Ziya Sacit Önen

Prof. Dr. Sinan Sönmez

Prof. Dr. Doğan Cansızlar

Dr. Elif Kalaycı

Dr. Esra Şengör

Araş. Gör. Duygu Canbek

Ders Müfredatı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

                         1. YIL      1. DÖNEM

ECON 101

İktisada Giriş I

3

MLY101

Kamu Maliyesi I

3

MLY103

Ticari ve Mali Matematik I

3

HIST101

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

2

TURK101

Türk Dili I

2

MLY105

Muhasebeye Giriş I

4

STAT201

Olasılık ve İstatistiğe Giriş I

3

                                         1. YIL      2. DÖNEM

ECON 102

İktisada Giriş II

3

LAW 111

HukukaGiriş

3

MLY104

Ticarive Mali Matematik II

3

MLY106

Muhasebeye Giriş II

4

HIST102

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

2

TURK102

Türk Dili II

2

MLY102

MaliyeTeorisi

3

                                         2. YIL      1. DÖNEM

LAW201

Borçlar Hukuku Genel Hükümleri

3

KAM101

Siyaset Bilimine Giriş

3

LAW105

Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku

3

MLY203

Finansal Yönetim

3

MLY201

Kamu Maliyesi II

3

ECON301 T

Ekonometri I

3

LAW107

Anayasa Hukuku

3

                                         2. YIL      2. DÖNEM

MLY202

Kamu Ekonomisi

3

MLY204

Vergi Teorisi

3

MGMT305

Maliyet Muhasebesi

3

MLY206

Yerel Yönetimler Maliyesi

3

MLY208

Bütçe ve Kamu Finansmanı

3

LAW206

Ceza Hukuku

3

 

Seçmeli ders

3

                                         3. YIL      1. DÖNEM

MLY301

Finansal TablolarAnalizi

3

MLY303

Vergi Hukuku

3

LAW311

Ticari işletmehukuku

3

LAW207

İdare Hukuku

3

 

Seçmeli ders

3

 

Seçmeli ders

3

 

Seçmeli ders

3

 

 

 

3. YIL      2. DÖNEM 

MLY312

Türk Vergi Sistemi

3

MLY304

Vergi İcra Hukuku

3

MLY306

Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku

3

 

Seçmeli ders

3

 

Seçmeli ders

3

 

Seçmeli ders

3

4. YIL      1. DÖNEM 

MLY401

Vergi Muhasebesi I

3

MLY411

Mali Denetim I

3

MLY403

Maliye Politikası

3

MLY405

Vergi Uygulamaları I

3

 

Seçmeli ders

3

 

Seçmeli ders

3

 

Seçmeli ders

3

4. YIL      2. DÖNEM 

MLY402

Vergi Muhasebesi II

3

MLY412

Mali Denetim II

3

MLY414

Uluslararası Maliye

3

MLY406

Vergi Uygulamaları II

3

 

Seçmeli ders

3

 

Seçmeli ders

3

 

Seçmeli ders

3

 

ToplamKredi

163

 

SEÇMELİ DERSLER

 

                                         3. YIL 1. DÖNEM                                        

ECON313 T

Uluslararası İktisat I

3

MGMT321

Kıymetli Evrak Hukuku

3

MGMT 111T

İşletmeye Giriş

3

SOC101 T

Sosyolojiye Giriş

3

ECON303 T

Para Teorisi ve Politikası

3

                                               3. YIL 2. DÖNEM                               

MGMT320

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

3

LAW312

Şirketler Hukuku

3

MLY302

Maliye Tarihi

 

LOJ 310

Dış Ticaret ve Finansmanı ve muhasebesi

3

MLY314

Portföy Yönetimi

3

KAM104

Kamu Yönetimine Giriş

3

4. YIL 1. DÖNEM 

KAM209

Araştırma Teknikleri

3

ECON401

Türkiye Ekonomisi

3

LAW433

Finansman Hukuku

3

MLY417

AB Vergi Hukuku

3

MGMT317T

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

ECON409T

İktisadi Kalkınma ve Büyüme

3

4. YIL  2. DÖNEM 

MLY418

Güncel Mali Sorunlar

3

MLY420

Türkiye-AB Mali İlişkileri

3

MLY422

E-Ticaret ve Vergileme

3

MLY424

Devlet Muhasebesi

3

LOJ402

Uluslararası Ticari ve Mali Kuruluşlar

3

KAM424

Avrupa Birliği Hukuku

3