Atılım Üniversitesi Lisans Araştırma Projeleri – LAP Programı

Üniversitemiz tarafından Lisans Öğrencilerine çeşitli proje geliştirme ve araştırma yapma olanakları sunulmaktadır. Üniversitemizde araştırma ortamını, disiplinlerarası ve çok disiplinli araştırma düzeyini yükseltmek, yaygın bir lisans araştırma kültürü yaratmak, araştırmada takım çalışmalarını desteklemek, araştırmacı ve yaratıcı öğrenciler yetiştirmek amacıyla 2010-2011 akademik yılında  Lisans Araştırma Projeleri (LAP) Programı başlatılmıştır. Program kapsamında: Kredili Ders Projelerine destek, Topluluk-Yarışma Projelerine destek, Çağrılı Projelere destek ve Öğrenci Projesine destek olmak üzere alt kategoriler bulunmaktadır.
Listelenen proje kategorilerindeki olanaklardan istekli tüm öğrencilerimiz çağrı dönemlerini izleyerek koşulları sağlamaları ve değerlendirmelerin olumlu sonuçlanması durumunda yararlanabilirler. Öğrencilerimiz LAP Programına Öğrenci Projesi Önerisi ile veya yayınlanmış Çağrılı Projelerin takım kontenjanlarına gönüllü veya burslu araştırmacı olmak üzere başvurabilirler.
Projelere başvuruda bulunma koşulları ve ilgili tarihler bir akademik yıl sonrası için Nisan-Mayıs aylarında yayınlanmaktadır. Üniversitemizin araştırma projeleri koordinasyon birimi olan  ARGEDA Koordinatörlüğü tarafından yürütülen proje çağrı, başvuru ve değerlendirme süreçleri ve duyurular ilgili web sayfalarından (http://argeda.atilim.edu.tr/lap) izlenebilir veya şahsen görüşerek bilgi alınabilir.

TÜBİTAK Araştırma Destekleri
TÜBİTAK tarafından 2209 Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile üniversitelerin Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarıyla ilgili bölümlerinde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerine; destek verilmektedir.
TÜBİTAK BİDEB 2209 Programı kapsamında Lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla
2209-A Desteği ile:yurt içinde yapacakları araştırma projelerine,
2209-B Desteği ile yurt içinde üniversitelerce düzenlenecek olan proje yarışmalarına,
2209-C Desteği ile uluslararası proje yarışmalarına katılması uygun görülen projelere,
kısmi destek sağlanmaktadır.
Başvuru koşulları, tarihler ve destek tutarları hakkında ayrıntılı bilgiye TÜBİTAK-web sayfalarından
(http://e-bideb.tubitak.gov.tr) erişilebilmektedir.