Engelli Öğrenciler Ofisi

 • Engelli Öğrencilere Sunulan İmkanlar

  Üniversitemizde engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak ve anlamlı hale getirecek aşağıdaki imkanlar sunulmaktadır:

  • Sınavlarda özürlülerin doğasından kaynaklanan farklılıklarına göre eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak refakatçi görevlendirilmesi ; yabancı dil derslerinde konuşma eğitimi yerine yazma eğitimi verilmesi.
  • Üniversite binaları içerisinde kolayca hareket edebilecek, eğitim ortamlarına rahat gidip gelecek rampa, tuvalet ve asansörlerin bulunması.
  • Üniversiteye özel servislerle gelip-gitmede kolaylık sağlanması.
  • Acil durumlarda ve yangın anında can güvenliklerinin sağlanması ile ilgili önlemlerin alınması.
  • Psikolojik ve rehberlik sorunlarını çözmek için eleman görevlendirilmesi.
  • Bürokratik işlerde kolaylık sağlanması.
  • Akademik yaşamlarını engellemeyecek şekilde ders programlarının düzenlenmesi.
  • Öğrencilerin karşılaşabilecekleri engellerin belirlenerek, bunlara karşı gerekli önlemlerin alınması.
  • Yerleşke içerisinde özel park yerinin tahsis edilmesi.
  • Staj ve iş olanaklarında öncelik verilmesi.
  • Kantin vb. yerlerde öncelik tanınması ve özel hizmet verilmesi.
  • Danışman öğretim elemanları ile görüşmelerinde kolaylık sağlanması.
 • Engellilerin Can ve Yangın Güvenliği'nin Sağlanması Talimatnamesi

  • Bedensel engelli kişilerin (hareket, işitme, görme, engeli olan kişiler) özel durumları ve karşı karşıya oldukları çeşitli güçlükler nedeniyle, Üniversite içinde oluşabilecek bir acil durum ve yangın durumunda güvenliklerinin sağlanması esastır.
  • Bedensel engelli kişiler, öğrenci, akademik, idari veya teknik kadrodan olmalarına bakılmaksızın aynı güvenlik işlemine tabii tutulacaktır.
  • Bu uygulama çerçevesinde, Üniversiteye kayıt olan öğrenci, isdihdam edilen idari ve akademik personel arasında bedensel engelli olup olmadığının, varsa bedensel engelin türünün tespiti yapılacaktır.
  • Tespit ve sınıflandırma öğrencilerin kayıt sırasında dolduracakları anket formu ile personelin ise işe giriş işlemleri sırasında yapılacaktır.
  • Bedensel engellinin bulunması halinde, bedensel engelli kişilerin yetersizlik durumları dikkate alınarak acil durumlarda ne yapmaları, nasıl davranmaları ile ilgili olarak planlama yapılacak, kendilerine eğitim verilecek ve acil durumlarda bedensel engelli öğrenci ve çalışanlara yardımcı olacak kişiler belirlenerek, karşılıklı bilgilendirme yapılacaktır.
  • Bedensel engelli tespit, sınıflandırma ve eğitime ilişkin bilgiler yıllık olarak, öğretim yılının ilk ayı içinde yapılarak, raporlanacak ve gerekli çalışmalar; daha sonra arşivlenerek saklanacaktır.
  • Talimatnamenin uygulanmasından Özürlü Öğrenciler Birimi Görevlileri sorumludur.
 • Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği


  İndir
   
 • Engelli Öğrenciler Birimi Görevlileri Ve Görev Alanları

  Adı, Soyadı Ünvanı Görev Alanı
  Prof. Dr. İsmail Bircan Rektör Yardımcısı Birim Başkanı
  A.Aziz Şeren Genel Sekreter Uygulama ile ilgili talimatların hazırlanması fiziki ve manevi kolaylıkların sağlanması
  Dilek Karaduman Doç. Dr. Psikolojik ve danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilmesi
  Pınar Serdar Dinçer Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Özürlü Öğrencilerin kültür, sanat ve sosyal yönden gelişimlerinin sağlanması
  Hamiyet Ayaz Öğrenci İşleri Müdürü Öğrenci işlerinde öğrencilere kolaylık sağlanması, öğrencilerin yönetmelikler konusunda bilgilendirilmesi
  Oktay Yıldız İç Hizmetler Amiri Araç-gereç temini ve özürlülere uygun eğitim ortamının hazırlanması
  Tulga Niran Güvenlik Amiri Özürlü öğrencilerin herhangi bir tehlike anında güvenliklerinin sağlanması


  İletişim: Pınar Serdar Dinçer
  Tel : 0312 586 87 68