İdari Birimler

 
 • Direktörlükler

  1. ARGEDA-TTO Direktörlüğü Prof.Dr. Hasan U. Akaye-mail: hasan.akay@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 83 31
  2. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü Ersun Ersoy e-mail: ersun.ersoy@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 84 84
  3. Hukuk Müşavirliği Direktörlüğü Avukat  Fatma Özgül Eravcıe-mail: ozgul.akin@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 81 89
  4. İnsan Kaynakları Direktörlüğü e-mail: insan.kaynaklari@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 81 37
  5. Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü Eftal Erel e-mail: eftal.erel@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 86 92
  6. Kütüphane ve Dökümantasyon Direktörlüğü Emre Akbayrake-mail: emre.akbayrak@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 84 60
  7. Mali İşler ve Bütçe Direktörlüğü Sermin İlhan e-mail: sermin.ilhan@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 81 04
  8. Öğrenci İşleri Direktörlüğü S. Orkun Başole-mail: orkun.basol@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 82 94
  9. Satınalma Direktörlüğü Erkan Sönmeziç e-mail: erkan.sonmezic@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 81 11
  10. Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü M. Hasan Atasoy e-mail: hasan.atasoy@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 82 36
  11. Yapı İşleri Direktörlüğü Erbil İncee-mail: erbil.ince@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 81 67
 •  
 • Koordinatörlükler

  1. Arşiv ve Belge Yönetimi Koordinatörlüğü Gökhan Karcıe-mail: gokhan.karci@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 82 08
  2. Çevre Düzenleme Koordinatörlüğü Esra Işıkane-mail: esra.isikan@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 81 62
  3. Güvenlik Koordinatörlüğü Veli Yalçıne-mail: veli.yalcin@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 89 99
  4. İletişim ve Yazı İşleri Koordinatörlüğü Nursel Göksele-mail: nursel.goksel@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 81 02
  5. Kariyer Planlama ve CO-OP Koordinatörlüğü İpek Tekdemire-mail: ipek.tekdemir@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 84 76
  6. Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü Dr. Ahmet Tunçaye-mail: ahmet.tuncay@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 82 62
  7. Kültürel ve Sosyal İşler Koordinatörlüğü Kemal Şenoğlue-mail: kemal.senoglu@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 87 18
  8. Sağlık İşleri Koordinatörlüğü Dr. Serkan Eskioğlue-mail: serkan.eskioglu@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 83 85
  9. Spor Faaliyetleri Koordinatörlüğü Semih Gökalpe-mail: semih.gokalp@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 89 95
  10. Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörlüğü M. Hasan Atasoye-mail: hasan.atasoy@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 82 36
  11. Teknik İşler Koordinatörlüğü Celalettin Koçake-mail: celalettin.kocak@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 82 80
  12. Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü Yücel Tekine-mail: yucel.tekin@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 84 79
  13. Yardımcı Hizmetler Koordinatörlüğü Oktay Yıldıze-mail: oktay.yildiz@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 81 24 
 • Müdürlükler

  1. Eğlenceli Bilim Merkezi Müdürlüğü Yrd.Doç.Dr. Hacer Erare-mail: hacer.erar@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 89 18
  2. Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Müdürlüğü Yrd.Doç.Dr. Besim Baranoğlue-mail: besim.baranoglu@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 88 60
  3. Mütevelli Heyet Özel Kalem Müdürlüğü Suna Ulusoye-mail: suna.ulusoy@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 81 07
  4. Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğü Ayşe Acare-mail: ayse.acar@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 82 00
  5. Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ömer Kayasaroğlue-mail: omer.kayasaroglu@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 88 37
  6. Uçuş Okulu Müdürlüğü Giray Hürgezene-mail: giray.hurgezen@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 81 68
 • Ofisler 

  1. Ders ve Sınav Programı Ofisi Songül Danae-mail: songul.dana@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 86 44
  2. Mütercim Tercümanlık Ofisi Burak Doğruere-mail: burak.dogruer@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 84 93
  3. Ulaşım Ofisi Mustafa Ercane-mail: mustafa.ercan@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 87 42
  4. Yazı İşleri Ofisi Leyla Akbaş-Tülay Dayı-Deniz Üstündağe-mail: genel.sekreterlik@atilim.edu.tr        Tel: +90 (312) 586 86 33
 •  

 •            
   
 •             


   
 •               
Web Sayfası Sorumlusu: Nazlı Budak