Üniversitemizde Acil Durum Eğitimi ve Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi

20 Aralık 2018 Çarşamba günü Metal Şekillendirme ve Mükemmeliyet Merkezinde, TAM-TÜP Yangın ve Sınai Gaz Tüp. San. Ltd. Şti. Firması Yangın Uzmanı ve İş Güvenliği Uzmanı Gülcan Güner tarafından kurumumuzda Acil Durum Ekiplerinde görevli personele Acil Durum Ekipleri Eğitimi düzenlenerek, Acil Durum Tatbikatı gerçekleştirildi. Eğitim, 38 personelin katılımı ile gerçekleşti.

Tüm  personeli acil durumlar hakkında bilinçlendirmek, tesisin Acil Durum Yönetim Planını anlatmak ve bu sayede kurumumuzda her türlü acil durum, afet ve sivil savunmanın gerektirdiği diğer olağan dışı durumlara hazırlıklı olmak amacıyla düzenlenen eğitimde, aşağıdaki konulara yer verildi:

-Yanma Olayı ve Yangın Bilgisi

-Yangınla Mücadele Usulleri

-Yangın Önleme ve Müdahale Şekilleri

-Depreme Hazırlık ve Depremde Acil Kaçış Durumları

-İş Kazası ve Yaralı Taşıma Teknikleri

-Acil Durumlarda İhbar ve İletişim

-Acil Durum Müdahale Ekiplerinin Görevleri ve Hareket Tarzları

-Acil Durumlarda Tesis Tahliyesi

-Acil Durumlarda Kurtarma ve Müdahale Şekilleri

-Yangın Önleme ve Müdahale Şekilleri Yangın Eğitimi ve Tatbikatı

 

Yasal Mevzuat:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı resmi gazetede yayınlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmeliğin, çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi başlıklı 15. Maddesinde;


“(1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.
(2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.
(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir”.