Üniversitemiz UMTIK 2018 18. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi’nde Yer Alacak

Düzenleme komitesinde İmalat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. S. Engin Kılıç, İmalat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu ve  İmalat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bahram Lotfisadigh’in de bulunduğu, UMTIK 2018  18. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi’ 3-6 Temmuz 2018 tarihinde Eskişehir’de gerçekleşecek.

Kongrede; teknolojideki ilerlemelerin, insan yaşamının tümüne olan olumlu yansımalarının tartışılacağı panel ve bildirilerin yanı sıra, davetli konuşmalar ve oturumlar yer alacak. Buna ek olarak, önceki senelerde düzenlenen kongrelerde yer almayan panel, sempozyum, yazılım tanıtım seminerleri, firma ziyaretleri, sosyal etkinlikler, el sanatlarıyla ilgili etkinlikler, seminerler gibi etkinlikler de düzenlenecek.

 

Kongrenin olağan oturumları aşağıdaki konuları kapsıyor:

-Üretim süreçlerinin tasarımı

-Makina tasarımı ve uygulamaları

-Otomotiv Muhendisliğinde Tasarım, Benzetim, Modelleme, Üretim ve Güvenlik Konuları

-Mühendislik tasarım metodolojisi ve tasarım modelleri

-Mühendislik tasarımında yeni yaklaşımlar

-Mekanik sistemlerde hasar oluşumunun modellenmesi ve analizi

-Mikro elektro-mekanik sistemlerin (MEMS) mekanik tasarımı ve üretimi

-Makina tasarımı ve imalatında ileri malzemeler

-İmalat sistemleri ve süreçlerinin modellenmesi ve simülasyonu

-Tasarım ve imalatta sürdürülebilirlik

-Esnek ve dağıtık imalat sistemleri

-Üretimde akıllı sistemler

-Tasarım ve imalatta yeni gelişen teknolojiler

-Tasarımda yaratıcılık ve yenileşim

-Zeki ve akıllı ürün tasarımı

-Tasarımda algılayıcı teknolojileri ve ağ-yapılar

-Tasarım ve üretimde mühendislik eğitimi

-Endüstri 4.0 uygulamaları ve vaka çalışmaları

 

UMTIK 2018 için Önemli Tarihler

 

Bildiri göndermek için son gün: 12 Ocak 2018

Kabul edilen bildirilerin duyurulması: 30 Mart 2018

Bildirilerin son halinin gönderilmesi ve bildiri sahiplerinin kongre kaydı için son gün: 27 Nisan 2018

Kongre programının duyurulması: 1 Haziran 2018

 

Kongre Hakkında detaylı bilgiye UMTIK 2018 web sitesinden (http://umtik.com/2018/index.phtml ) ulaşabilirsiniz.