Üniversitemiz Öğr. Ü. Yrd. Doç. Eren Billur’un Katkısının Bulunduğu “Automotive Steels” Kitabı Yayınlandı

Üniversitemiz Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nde Öğretim Üyesi olan Yardımcı Doçent Doktor Eren Billur’un, içinde kendisinin kaleme aldığı “Hot Formed Steels” bölümü bulunan “Automotive Steels” adlı kitap, 13 Aralık itibarı ile hem basılı olarak, hem de Amazon Kindle formatında satışa sunuldu. Billur; Radhakanta Rana, John Speer, Bruno De Cooman, Jim Fekete ve Nina Fonstein gibi alanında çok önde gelen isimlerin de katkıda bulunduğu bu çalışmayı başarıyla sonlandırmanın gururunu yaşıyor.

Hedef kitlesi Metalurji-Malzeme Mühendisleri, Otomotiv Tasarım ve Üretim mühendisleri olan kitap;  mevcut literatürde bulunmayan şekilde "otomotivde kullanılan sac çeliklerin" metalurjik yapılarını ve uygulamalarını inceliyor. “Automotive Steels” kitabında; geleneksel ve yüksek dayanımlı (HSS) çeliklerin yanısıra, gelişmiş yüksek dayanımlı çelikler (AHSS), yüksek manganlı çelikler ve demir içeren kompozitlere de değiniliyor.