“Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları” Dersi Öğrencileri Atık Malzemelerle Atölye Çalışmasındaydılar

Üniversitemiz Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)’nin 2016-2017 Bahar yarıyılında seçmeli olarak tüm bölümlere açılan “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları” dersinin son haftasında öğrencilerle birlikte bir atölye çalışması gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Gül Güneş ile Ar. Gör Ayşe Kuyrukçu tarafından verilen “Kadın ve Çevre” konulu haftalık ders kapsamında yapılan atölye çalışması sayesinde dersi alan tüm öğrenciler, atık malzemelerden kadına yönelik ürünler yaptılar. Bu çalışma ile öğrencilerin; çevre koruma, geri dönüşüm ve kadının ihtiyaçlarına dair farkındalığının artırılması hedeflendi. Öncelikle öğrencilerin atölye çalışmasının yapılacağı günden önce tasarlayacakları ürün konusunda planlama yapmaları; atölye çalışmasına ise atık malzemeler ve uhu, makas gibi diğer yardımcı malzemelerle birlikte gelmeleri istendi. Atölye çalışmasına başlamadan dersin öğretim elemanları tarafından bilgilendirilen öğrenciler, 3-4 kişilik gruplar oluşturdular, her bir grup için kendileri isim belirleyerek çalışmalarına başladılar. Oldukça zevkli ve tam bir takım ruhu içinde geçen atölye çalışmaları tamamlandıktan sonra ise; her bir grubun tasarladıkları ürünü, çalışma sürecini ve kazanımlarını paylaşmak üzere kısa sunumları oldu. Bu sunumlar sayesinde öğrencilerin kendilerini sunum teknikleri, planlama ve takım olabilme konularında geliştirmeleri de mümkün oldu. Atık malzemelerden ortaya çıkan ürünler ise takdire değerdi.