Meslek Tanıtım Sunumları için Bahçelievler Anadolu Lisesindeydik

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü bünyesinde organize edilen ve üniversite adayı öğrencilerin meslekleri daha yakından tanımasını sağlamak amacıyla, akademisyenlerimizin desteğiyle sağlanan meslek tanıtım sunumlarımız,  12-13 Şubat 2018 tarihlerinde Bahçelievler Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

Tanıtım Uzmanı Onur Karagöz rehberliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde, Bahçelievler Anadolu Lisesi ziyaret edilerek sunumlar yapıldı. Akademisyenlerimizden, Psikoloji Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Mine Cihanoğlu, Mimarlık Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Melike Orhan, İnşaat Mühendisliği Bölümünden Araş. Gör. Cumhur Özbey ve Hukuk Fakültesinden Araş. Gör. Zeynep Müftüoğlu sunumlarıyla aday öğrencilere meslekleri hakkında detaylı bilgileri aktardılar.