EBYS Çevre Etkisi Raporu Yayınlandı

Üniversitemizde “kâğıtsız ofis” parolasıyla uygulamaya konulan gerek kurum içi birimlerimiz arası yazışmalarımızı ve gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan yazışmalarımızın bilgisayar ortamında yapılmasını sağlayan Elektronik Belge Yönetim Sisteminin 1 aylık çevre etkisi raporu yayınlandı. Elde edilen verilere göre;

 

Yılda 3.5 milyon ton kağıt üretilirken 70,000 ağaç kullanılıyor. Ortalama bir ağaçtan 8,300 adet a4 sayfa üretiliyor. 

1 ton a4 kağıt üretiminde 26,700 litre su kullanılıyor; 1 a4 sayfa için 600ml su kullanılıyor. 

1 ton a4 üretiminde 1.36 ton co2 açığa çıkıyor; bu miktar 6 silindirli bir aracın 3,800km yol gitmesinde açığa çıkan co2 miktarına eşit. 

Bir ton kağıt üretiminde 96kg çöp oluşuyor.

 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Nedir?

 

İdarelerin faaliyetlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden idare faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak bunların içerik, üst veri, format ve ilişkisel özelliklerini koruyan, belgelerin ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil eden ve aidiyet zinciri içerisindeki yönetimini elektronik ortamda sağlayan sistemdir.

 

Üniversitemizde EBYS İle Amaçlanan Nedir?

 

EBYS ile gerek kurum içi birimlerimiz arası yazışmalarımızı ve gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan yazışmalarımızın bilgisayar ortamında yapılmasını sağlayarak çevreye zarar vermeden;

 

Harcanan emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerinden tasarruf edilmesi,

Yazışmaların standartlaşması,

Yazışmaların sevk, paraf ve onay sürelerinin kısaltılması,

Yazışmaların sağlıklı bir şekilde arşivlenmesi, hedeflenmektedir.