Doç. Dr. Şahin Türkiye Kent Konseyleri Birliği Danışma Kurulunda

Üniversitemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı olan Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Akademik Danışma Kurulu üyeliğine seçildi.

Kent konseylerinin üst birliği konumunda olan “Türkiye Kent Konseyleri Birliği”nin Türkiye’de kent konseylerinin kentlerde etkinliğinin arttırılması için yaptığı çalışmalar kapsamında, Birlik Yönetim Kurulu 8 Nisan 2017 tarihinde Adana’da buluşarak Birliğin akademik faaliyetlerine destek olacak Akademik Danışma Kurulu üyelerini belirledi. Kent yönetimi ve kent planlaması konularında akademik çalışmaları sebebiyle yaptığı katkılardan dolayı Kurul üyeliğine seçilen üç akademisyenden birisi olan Doç. Dr. Şahin, Kasım 2017’de Gaziantep’te gerçekleştirilecek uluslararası akademik bir etkinliğin ve sonrasındaki akademik çalışmaların gerçekleştirilmesinde aktif rol alacak. 

Kent Konseyi Nedir?

Kent konseyleri, son yirmi yıldır Türkiye’de katılımcı kent yönetimi oluşturulması konusunda atılmış önemli adımlardan birini oluşturuyor. Belediye sınırları içinde bulunan kamu, STK, üniversite, muhtarlık, noterlik ve ilgili diğer kurum ve kişilerin katılımıyla oluşturulan kent konseyleri, kent kimliği ve kent kültürünün sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda geliştirilmesi ve sağlıklı kentleşme ve yerel yönetim için çaba harcayan gönüllülüğe dayalı kuruluşlar. Son yıllarda isimleri giderek daha çok duyulan kent konseylerinin katılımcı kent yönetimi açısından çok önemli olduğu biliniyor. Türkiye’de yaklaşık 250 kent konseyinin bulunduğu düşünülüyor.

Danışma Kurulunun Görevi

Danışma Kurulunun görevi; Birlik tüzüğünde gösterilen amaçları doğrultusundaki eğitim, atölye çalışması, sempozyum, araştırma, yayın ve benzeri faaliyetleri akademik araştırma ve yayın kurulları ile bilimsel etiğe uygunluk bakımından gözetlemek ve değerlendirmek olarak tanımlanıyor. Bu kapsamda yapılacak tüm akademik çalışmalar artık Akademik Danışma Kurulunun gözetiminde yürütülecek.