Ali Babacan Girişimcilik Eğitim Serilerine Konuğumuz Oldu

Girişimcilik Eğitim Serileri kapsamında düzenlenen Girişim-Gelişim-Değişim Konferansları’nın dördüncüsü, 8 Kasım 2017 Çarşamba günü gerçekleşti. İşletme Fakültesi Seyhan Cengiz Turhan Konferans Salonu’nda yapılan konferansın konuğu Eski Başbakan Yardımcısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sn. Ali Babacan oldu.

Ali Babacan, konuşmasında çevreyi tanımanın, dünya gündemini takip etmenin ve gelişmelerden haberdar olmanın önemini vurguladı. Bununla birlikte yükselen ekonomilerden ve önemli trendlerden bahsetti. Asya ekonomisinin ilerleme kaydettiğini, özellikle Çin’in yakın zamanda Amerika’yı da geride bırakarak en iyi ekonomi olabileceğinin öngörüldüğünü belirtti. Bununla birlikte uluslararası ekonomik işbirliklerinin kurulmasında etkili olan ortak çıkarların değiştiğini, ülke mallarının, finans kaynaklarının ve kişilerin serbestçe dolaşabilmesi yönündeki eğilimin yerini ülke ekonomilerinin içe kapanmasına yönelik gelişmelerin aldığını vurguladı. Ekonomik işbirlikleri içerisindeki çözünmelerin ticari bir sonucu olarak korumacılığın arttığını, ulusalcı eğilimlerin yükseldiğini söyleyen Ali Babacan, Türkiye’nin kendi kültürünü koruyarak, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi ortak değerler etrafında bir araya gelerek ekonomik olarak ilerlemeye devam edebileceğinin ve bu noktada kurulacak işbirliklerinin önemli olduğunun altını çizdi.

Asya, Afrika ve Rusya’daki ekonomik gelişmeleri, Türkiye’nin yakın komşuları ile olan ticari ilişkilerini ve kurulan işbirliklerin ne düzeyde olduğuna dair değerli bilgileri öğrencilerle paylaşan Ali Babacan, Türkiye’nin coğrafi konumunun önemini vurguladı. Türkiye’nin birçok ülkeye yakın sayılabilecek bir noktada bulunduğunu belirterek; bu durumun bir yandan da çevre ülkelerdeki gelişmelerin takipçisi olmayı gerektirdiğini belirtti.

Girişimci olabilmek için tüm bu gelişmelerin takipçisi olmanın, dünyadaki trendlerin ne yönde seyrettiğini bilmenin ve sektördeki açıkların farkında olmanın gerektiğini söyleyen Ali Babacan, iyi bir girişimcinin dünyaya çok geniş bir perspektiften ve çok boyutlu bir şekilde bakması gerektiğini belirtti. Türkiye’nin bu konuda avantajlı bir noktada bulunduğunu, serbest piyasa ekonomisinin hakim olması ve devletin piyasaya müdahale etmemesinin girişimciliğe elverişli bir ortam hazırladığını ekledi. Bununla birlikte başarının sırrının “güven” olduğunu vurgulayan Ali Babacan, ister kişi ister ülke düzeyinde olsun, güven sağlamanın ve itibar yaratmanın işleri kolaylaştırdığını anlattı. Güven kazanmanın zaman aldığını ve arka arkaya doğru yerde doğru şeylerin yapılmasıyla güven kazanılabileceğini söyledi.

Soru-cevap kısmında öğrenci ve akademisyenlerin sorularını cevaplayan Ali Babacan ekonomiyle ilgili bilgiler vermeye devam etti.