1. Ankara Çalıştayı Başkent Ankara'nın Tarihine Işık Tuttu...

Atılım Üniversitesi tarafından düzenlenen "Geçmişten Günümüze Ankara Ticaret Tarihi" başlıklı 1. Ankara Çalıştayı 29-30 Mart 2017 tarihlerinde İncek Kampüsünde gerçekleştirildi. Açılış Paneli ve altı oturumdan oluşan Çalıştayda, farklı üniversitelerden katılan akademisyenler, araştırmacılar ve Ankara’nın önde gelen simaları bildirilerini sundu.

Ankara Ticaret Odası, Ankara Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara Enstitüsü Vakfı, Ankara Kulübü Derneği, Koç Üniversitesi/ VEKAM (Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi kurum ve kuruluş yöneticilerinin de bildirileriyle katkıda bulunduğu Çalıştayı yüzlerce dinleyici takip etti.

5 Nisan’a kadar açık kalacak olan “Altın Madalyalı Sergiler” de ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.  Çalıştay kapsamında açılan; Mehmet Akan özel arşivinden “Ankara (1840- 1940)” ve Dr. Koray Özalp özel arşivinden “from ANGORA to ANKARA”,” Ankara’da Meslekler ve Sosyal Yaşam” ve “Ankara’da Ticaret Hayatı” adlı sergiler de geçmişe ışık tutan belgeleri günümüze taşıdı.  

Açılış konuşmalarını Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Yıldırım Üçtuğ ve Çalıştay Danışmanı Prof. Dr. Berna Alpagut’un yaptığı Çalıştayda, Antik Çağlardan günümüze ticaret tarihi ekseninde Ankara’nın ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamını ele alan bildiriler sunuldu.

Kapanış oturumunun moderatörü olan Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, her yıl farklı konularla sürdürülecek olan Ankara Çalıştaylarıyla, Ankara tarihi üzerine yapılan bilimsel çalışma ve araştırmaların derinleştirilmesine, aynı zamanda da en geniş çevrelere bu bilgilerin ulaştırılmasına katkı sunmanın hedeflendiğini belirtti.

 

I. ANKARA ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

29-30 Mart 2017 tarihleri arasında Ankara’da Atılım Üniversitesi ev sahipliğinde Sn. Prof. Dr. Berna Alpagut’un danışmanlığında düzenlenmiş bulunan “Geçmişten Günümüze Ankara Ticaret Tarihi” temalı I. Ankara Çalıştayında katılımcıların sundukları bildiriler ve yapılan katkıların ışığında aşağıdaki sonuç değerlendirmesi hazırlanmıştır. Bu sonuç değerlendirmesinde, Ankara’nın klasik dönem öncesi, klasik dönem, klasik dönem sonrası tarihsel süreçte, cumhuriyet döneminde ve günümüzde ticaret hayatındaki yeri, önemi ve potansiyeli ortaya konmuş, geleceğe yönelik tespitlerde bulunulmuştur.

 

“Osmanlı Dönemi Öncesinde Ankara çok önemli bir ticaret odağıdır”

 1. Ankara, Klasik Çağ öncesi dönemde ve Klasik Çağda neolitik, Hitit ve Frig dönemlerinde, ticaret aracılığıyla kültürel iletişim ve etkileşimin Anadolu’da önemli odaklarından birisi olmuştur. Bu durum arkeolojik buluntularda açıkça görülmektedir.
 2. Kazılarda elde edilen sikkeler üzerinden bir okuma yapıldığında Ankara’nın Roma döneminde de çok önemli bir metropol kent ve merkez olduğu anlaşılmaktadır.
 3. Ancak, Ankara’nın eski klasik ve klasik dönem öncesi sosyo-ekonomik yapısı ve gündelik yaşamı hakkında daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
 4. Ahilik teşkilatı, Selçuklu ve Osmanlı arasındaki geçiş döneminde çok önemli bir toplumsal ve esnaf örgütlenmesi olarak ortaya çıkmıştır. Ticaret örgütlenmesinde böyle bir toplumsal örgütlenme çok önemli bir rol üstlenmektedir.

 

“Osmanlı Döneminde, Ankara Sof Üretimine Dayalı olarak 16. Yüzyıl Sonlarına kadar Önemini Sürdürmüştür”

 1. Sof üretiminin tarihi incelendiğinde Ankara’nın ticarette dünyada çok geniş bir etki alanı bulunduğu görülmektedir.
 2. Ankara’nın geleneksel kent merkezinde bulunan çok sayıda han kentin ticari yaşamının canlılığını göstermektedir.
 3. Ankara’nın ekonomik yapısı sof üretiminde ticaret yollarının ve sanayi üretiminin değişimi ile birlikte gerilemiş, Ankara da buna paralel olarak gerilemiştir.
 4. Ankara’nın çok eski dönemlerden bu yana gelen tarımsal üretim kültürü ve toprakla ilişki cumhuriyet dönemi sonrasına kadar bağlar ve kent içi akarsuların kullanımında izlenebilmektedir.

 

“Cumhuriyetin Kurulması ve Ankara’nın Başkent İlanı İle Birlikte Ankara’da Beşeri Sermaye ve Cumhuriyet İdeallerine Dayalı Yeni Bir Ticari Yaşam Modeli Hayata Geçirilmiştir”

 

 1. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Ankara sosyal ve kültürel hayatın gelişimi için atılan adımlarla, Atatürk Orman Çiftliği gibi girişimler ve demiryolu gibi kentsel altyapı yatırımlarıyla ticaretteki önemini yeniden kazanmaya başlamıştır.
 2. Ahi ve seğmen kültürünün taşıyıcıları olarak cumhuriyet döneminde Vehbi Koç, Eyüp Sabri Tuncer gibi rol model oluşturan iş adamları ticaret hayatında Ankara’yı uluslararası düzeyde tanıtmıştır.
 3. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra beşer sermaye ve kurumsal altyapı oluşturmaya, kamu kurumlarına dayalı bir ticaret hayatı başlamıştır.

 

“Mevcut Durumuyla Ankara Kenti Ticari Açıdan Önemli Ancak Beklenen Yerine Erişemeyen Bir Ticaret Hayatına Sahiptir”

 

 1. Ankara’nın beşeri altyapı, teknoloji ve altyapı üreten kentsel ekonomisi bulunmaktadır. Ancak, bu potansiyelin daha etkin kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
 2. Ticari gelişim için iş ahlakı, birlikte çalışabilirlik, ekip çalışması gibi değerlerin kentin tarihsel birikimine uygun olarak geliştirilmesi gerekmektedir.
 3. Ankara’nın tarihsel ve kültürel değerlerinin yok olmasının ve yozlaştırılması önüne geçilmeli, tarihsel birikimi ortadan kaldırmayan yaratıcı ve yenilikçi yöntemlerle turizmin gelişmesine katkıda bulunulmalıdır.
 4. Ankara’nın hala yaşayan kırsal yaşam ve üretim kültürü ticaret yaşamının köklerini göstermesi açısından önemlidir ve sürdürülebilir bir yaklaşımla korunmalıdır.

 

“Mevcut Sorunlara Rağmen Ankara Kentinin Ticari Potansiyelinin Yaşanabilir Bir Kent Yapısında Harekete Geçirilebilmesi için Önlemler Alınmalıdır”

 

 1. Kent ekonomisinde gayrimenkul ağırlıklı yapı, kent merkezleri karşısında avm’lerin kontrolsüz bir şekilde yaygınlaşması dikkatle izlenmeli ve denetim altına alınmalıdır.
 2. Kent merkezlerinin canlandırılması için gerekli planlama çalışmaları çok önemlidir.
 3. Kentteki teknolojik birikimin, üniversite ve araştırma kuruluşlarının ürettikleri bilginin ticarileştirilebilmesi için güçlü ve bilinçli bir ar-ge desteği oluşturulmalıdır.
 4. Özgür ve tarafsız bir ekonomi basınının oluşumuna destek olunmalıdır. Özellikle sağlıklı ekonomik gelişimde kamuoyunun bilgilendirilmesi için bu çok önemlidir.
 5. Ticaret mevzuatı güncel sorunlara çözüm getirebilecek durumda değil. AVM’ler gibi birçok konuda düzenleme boşluğu bulunması Ankara ticaretini nasıl etkiliyor?
 6. Ankara’nın sağlık ve kongre turizmi konusunda potansiyeli, ticarette yerellik, yenilik ve yaratıcılık, Ankara’nın yerel ürünleri, coğrafi işaretleri, tescilli ürünleri, patentleri, yaratıcı endüstriler, markalar, ürünler gerçekçi ve kurumsal bir yaklaşımla desteklenmelidir.
 7. Ankara Kentinin ticari gelişiminde ortak bir vizyonunun kentdaşlık temelinde katılımcı bir yaklaşımla oluşturulması, kent kimliği, kent kültürü ve Ankara’nın ortak değerleri üzerinde çalışılması gerekmektedir.

 

I. Ankara Çalıştayında ortaya konan bilgi, birikim ve yaklaşımlar, Ankara’nın farklı temalardaki potansiyelinin hakkıyla değerlendirilemediğini göstermiştir. Kentin farklı alanlardaki birikiminin değerlendirilmesi sadece Başkent Ankara için değil, tüm Türkiye için önemli bir fırsattır. Bunun için Ankara’yı ve Ankara’nın önemini gündemde tutacak, ortak aklı geliştirecek çalışmaların sürekli kılınması yaşamsaldır. Atılım Üniversitesi bu anlamda üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bildirmekte, Ankara’nın diğer tüm paydaşlarını da bu anlamda göreve çağırmaktadır. Unutulmamalıdır ki Başkent Ankara’nın aydınlık geleceği, Türkiye Cumhuriyetinin aydınlık geleceği olacaktır.