Forum: "5. Hukukta Kariyer Forumu"

Forum: "5. Hukukta Kariyer Forumu"
Tarih: 02.12.2017 - 03.12.2017
Zaman: 09.00
Düzenleyen: Atılımcı Hukukçular Topluluğu
Yer: Orhan Zaim Konferans Salonu