Atölye Çalışması ve Öğrenci Forumu: "Bizim Evde Cinsiyetçilik Yok! - Aile İçi İlişkilere Sanat Eserleri Üzerinden Eleştirel Bir Bakış"

Atölye Çalışması ve Öğrenci Forumu: "Bizim Evde Cinsiyetçilik Yok! - Aile İçi İlişkilere Sanat Eserleri Üzerinden Eleştirel Bir Bakış"
Tarih: 28.11.2017
Zaman: 13:30-15:30
Düzenleyen: Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)
Yer: 1020 No'lu Konferans Salonu
Konuşmacı:  Öğr. Gör. Damla Songur