Konferans: "İkiz Kuleler Nasıl Yıkıldı"

 
Tarih: 28.11.2017
Zaman: 14:00-15:30
Düzenleyen: Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Yer: Mühendislik Fak. 1. kat 1022 Konferans Salonu
Konuşmacı:  Cenan Mertol