Uçak Gövde Motor Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Tutanağı

UÇAK GÖVDE MOTOR BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

Atılım Üniversitesi Uçak Gövde Motor Bakımı Bölümü’ne Araştırma Görevliliği için başvuran adaylardan ön değerlendirme sonucunda bilim sınavına girmeye hak kazanan 4 adaydan 3’ü 18.10.2017 tarihinde saat 10:00’da yapılan bilim sınavına girmiştir.

                 Yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda Bilim Sınavında alınması gereken en az not olan 60 puan ve genel toplamda 100 üzerinden 65 puan kriterini sağlayan 1 aday olması sebebi ile, 1 aday başarılı olmuştur.

Bilim sınavı sonucunda kadroya atanmak üzere  asil aday Heyecan Utke Koyuncuoğlu olarak belirlenmiş, yedek aday seçilememiştir.

 

SIRA NO

 

ADI, SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

YABANCI DİL (%10)

ALES(%30)

MEZUNİYET NOTU (%30)

BİLİM SINAVI (%30)

 

TOPLAM

 

 

                 SONUÇ

PUAN

AĞIRLIĞI

PUAN

AĞIRLIĞI

NOT

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

1

Heyecan Utke Koyuncuoğlu

86.25

8.625

96.363

28.90

76

22.8

90

27

87.325

ASİL

2

Melih Kaan Bal

86.25

8.625

85.988

25.79

77.75

23.325

53

15.9

73.64

BAŞARISIZ

3

Hasan Çelik

70

7

81.428

24.42

73.5

22.05

35

10.5

63.97

BAŞARISIZ

4

Sedef Sancı

77.5

7.75

75.659

22.69

84.25

25.275

SINAVA KATILMADI