Türkçe İktisat Bölümü Dr. Öğretim Görevliliği Ön Değerlendirme Sonucu

                                              Türkçe İktisat Bölümü Dr. Öğretim Görevliliği Ön Değerlendirme Sonucu

 

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Türkçe İktisat Bölümü’nde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri uyarınca ilan edilen doktoralı öğretim görevliliği kadrosu için başvuran, aşağıda ismi belirtilen aday ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.

 

 

Sınav Tarihi: 03.11.2017

Sınav Saati: 10:00

Sınav Yeri: İşletme Fakültesi, 228 No’lu seminer odası

 

ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI                                                                                           

Sıra No

ADI SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

TOPLAM

YABANCI DİL

ALES

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

 

 

 

 %40

 

 %60

 

 1

 Hurşit Hızlı

90

36

70.03684

42.0221

78.0221

 2

 Eşref Uğur Çelik

78.75

31.5

75.41998

45.25199

76.75199