Öğretim Üyesi Alımı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 

NOT: İlan 08.02.2018 tarihli Resmi Gazete ve Hürriyet gazetesinde yayımlanmıştır.

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Öğretim Üyesi

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Fen Edebiyat   

Fakültesi

Matematik Bölümü

1 (Profesör)

 

1. Matematik alanında Doktora derecesine sahip olmak.

2. Doçentlik ünvanını uygulamalı matematik alanında almış diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri üzerine bilimsel çalışmalara sahip olmak.

3. Uluslararası düzeyde güçlü akademik araştırma  geçmişine sahip olmak.

4.Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin    7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

5.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3.Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fen Edebiyat   

Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (Yardımcı Doçent)

 

1. Lisans eğitimini İngiliz

Dili ve Edebiyatı

programında tamamlamış

olmak.

2.Yüksek lisans ve

doktorasını Shakespeare ve Çağdaş İngiliz Tiyatrosu alanlarından birinde yapmış olmak.

3.En az 3 yıl lisans

düzeyinde yüksek lisans ve doktora yaptığı alanlarda ders vermis olmak.

4.Akademik araştırma

yapabilmek ve

araştırmalarından nitelikli yayın üretebilme

5.Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin    7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

6.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 

1 (Profesör)

 

1.Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi  alanında doktora yapmış olmak

2.Siyasal iletişim alanında çalışmalar yapmış olmak

3.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

 

1 (Profesör)

 

1. Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak

2. Yapı modellemesi, hesaplamalı mekanik,  kompozit malzeme mekaniği ve elastoplastisite konularında uluslararası düzeyde nitelikli akademik yayınlar yapmış olmak,

3. Temel Mekanik-Statik,  Dinamik ve Katı Cisimler Mekaniği derslerini verebilir durumda olmak,

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin  7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

İmalat Mühendisliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (Yardımcı Doçent)

 

1. Makine mühendisliği alanında lisans;  makine veya imalat mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak

2.Teorik ve Hesaplamalı Mekanik, Makine Tasarımı, Metal Şekillendirme, İleri İmalat Teknolojileri alanında  uluslararası düzeyde nitelikli akademik yayınlar yapmış olmak

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.Maddesinin  7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3.  Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak

Gövde ve Motor Bakımı Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1- Üniversitelerin, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini alarak mezun olmak.

2-Makina ve Havacılık Mühendisliği’nin kontrol ve kararlılık konularında ve alt sistemlerinin, özellikle otopilot sistemleri konularında, sabit kanat ve döner kanat uçak sistemlerinin uçuş kontrolü, kararlılığı, tasarımı, üretimi ve otopilot sistem tasarımı ve üretimleri konularında deneyimli  olmak

3-İngilizce diline tam olarak vakıf olan ve İngilizce havacılık taksonomisini ve kararlılık ve kontrol   terminolojisine tamamen sahip olmak

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin  7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1.Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doktora derecesine sahip olmak.

2.Kronik boyun ağrılı hastalarda farklı egzersiz tedavilerinin etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

3. Alanında en az 10 yıl klinik deneyime sahip olmak.

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin  7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf