Öğretim Üyesi Alımı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 

NOT: İlan 18.10.2017 tarihli Resmi Gazete ve Hürriyet gazetesinde yayımlanmıştır.

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Öğretim Üyesi

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Fen Edebiyat    

Fakültesi

Psikoloji Bölümü

2 (Yardımcı Doçent)

1.Yüksek lisans ve doktora derecelerini Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Deneysel Psikoloji, Bilişsel Bilimler veya Klinik Psikoloji alanlarından almış olmak.

2- Ulusal ve uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fen Edebiyat Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(Yardımcı Doçent)

1.Yüksek Lisans ve Doktorasını Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanlarından birinde yapmış olmak,

2. En az 5 yıl Lisans düzeyinde Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi dersi vermis olmak

3. Akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek,

4.  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

 

2 (Yardımcı Doçent)

 

1. Mimarlık Bölümü mezunu olmak,

2) Mimarlık tasarım alanında eğitim ve araştırma deneyimi olmak, 

3.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

Hukuk Fakültesi

 

 

 

 

 

Kamu Hukuku Bölümü

 

 

 

 

1 (Yardımcı Doçent)

 

1.Doktora Eğitimini Kamu Hukuku(Anayasa Hukuku) alanında yapmış olmak(Tercihen Eğitim-Öğretim deneyimine sahip olmak)

2.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

İngilice İktisat Bölümü

1(Yardımcı Doçent)

1.Uluslararası İktisat ve Finans çalışmak, zaman serileri ve veri filtreleme yöntemlerinde uzmanlaşmış olmak, bu alanlarda Uluslararası tanınmış dergilerde yayınları olmak

2. Akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek,

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin  7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

1(Yardımcı Doçent)

1. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Hukuku veya Kamu Politikaları alanında doktora derecesine sahip olmak ya da doktora tezi yazmış olmak,

2. Kamu Yönetimi Kuramları ve Kamu Hukuku dersleri verebilecek durumda olmak,

3.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği

1 (Yardımcı Doçent)

 

1. Makine Mühendisliği dalında Lisans ve Yüksek Lisans dereceli, Doktora konusu öncelikle hibrid otomobiller ve otomotiv mühendisliği veya makine teorisi ve dinamiği veya konstrüksiyon ve imalat veya mekanik veya kontrol teorisi anabilim dallarından birine uyumlu olmak, İngilizce dilinde ders verebilmek,

2.Tercih özellikleri: Solidworks veya benzeri katı modelleme program kullanımı; Matlab kullanımı; Borland C++ veya C++ programlama dili kullanımı; Advantech, NI veya benzeri veri toplama kartı kullanımı; Labview kullanımı; PIC devre tasarımı veya kullanımı.

3.İngilizce dilinde ders verebilmek,

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf