Öğretim Üyesi Alımı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabacı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 

NOT: İlan 23.06.2017 tarihli Resmi Gazete ve Hürriyet gazetesinde yayımlanmıştır.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Öğretim Üyesi

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

İşletme Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Bölümü

1 Öğretim Üyesi 

(Doç.)

 

 

1. Üniversitelerin ilgili fakültelerinin uluslararası ilişkiler bölümlerinden lisans derecesi almış olmak

 

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

 

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

1 Öğretim Üyesi 

(Prof.)

 

 

1.Medya, etik ve tüketici davranışı alanlarında yayın ve araştırmaları bulunmak

 

2.Yüksek lisans ve doktora tez yönetim deneyimi olmak

 

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin  7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

 

 

 

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

1 Öğretim Üyesi 

(Prof./Doç.)

 

 

1.İletişim alanında Doçentlik unvanına sahip olmak

 

2.Yüksek lisans ve doktora tez yönetim deneyimi bulunmak

 

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin  7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

 

 

 

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

1 Öğretim Üyesi 

(Yrd. Doç.)

 

 

1.Medya ve siyaset alanında çalışmaları bulunmak

 

2.Yüksek lisans tez yönetim deneyimi bulunmak

 

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin  7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

 

 

 

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

 

 

Endüstri Mühendisliği

Bölümü

 

 

 

 

 

1 Öğretim Üyesi 

( Yrd. Doç.)

 

1. Yöneylem Araştırması ve/veya Endüstri Mühendisliği alanında araştırma ve yayınlar yapmış olmak, ilgili alanlarda ders verebilir durumda olmak.

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

 

 

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik

Mühendisliği

Bölümü

 

2 Öğretim Üyesi 

(Doç./Yrd. Doç.)

 

1.Üniversitelerin Mekatronik Mühendisliği (Tercih Nedeni),  Makina Mühendisliği, Elektrik/Elektronik  Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği programlarından mezun olmak, Mekatronik Mühendisliği ile doğrudan ilgili alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak

 

2. Mekatronik Bileşenler ve Enstrumentasyon, Robotik ve İleri Dinamik, Robot Görme, Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi, Endüstriyel Otomasyon, Hidrolik, Pnömatik gibi alanlardan bir veya birkaçında ders verebilir durumda olmak

 

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin    7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

4.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4.Yabancı dil belgesi

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

7. Bilimsel çalışmalarını ve yayınlarının listesi ile birer kopyalarını  içeren dosya

8. Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünde yapmayı planladığı eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini içeren bir niyet mektubu

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

 

1 Öğretim Üyesi 

( Prof. )

 

 

1.  Matematik alanında Doktora derecesine sahip olmak

 

2.  Doçentlik ünvanını almış, Uygulamalı Matematik alanında Diferansiyel ve Fark Denklemleri konularında bilimsel çalışmalara sahip olmak

 

3.Uluslararası düzeyde güçlü akademik araştırma  geçmişine sahip olmak

 

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin  7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

 

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

1 Öğretim Üyesi 

( Yrd. Doç. )

 

1.  Matematik alanında lisansını, Geometrik Topoloji alanında Doktorasını tamamlamış olmak

 

2. Uluslararası düzeylerde akademik araştırma  yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek

 

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin  7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

 

 

 

 

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Öğretim Üyesi 

 (Prof.)

 

 

 

 

 

 

1.Doçentlik unvanını nöroloji alanında almış olmak

 

2.Serebrovasküler Hastalıklar alanında çalışmış olmak

 

3.Vasküler Nöroloji yandalı sertifikalı olmak

 

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

 

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi  

4.  Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

 

3 Öğretim Üyesi 

(2 Doç. / 1 Yrd. Doç.)

 

1. Lisans diplomasını bir mimarlık programından almış olmak

 

2.Mimari tasarım stüdyo derslerinde görev alabilmek,ayrıca eğitim ve uzmanlık deneyimlerine ilişkin derslerde görevlendirilebilmek.

 

3.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

 

4.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi  

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

 

1 Öğretim Üyesi 

(Prof.)

 

 

1. Doçentlik unvanını Güzel Sanatlar Temel Alanından, Bilim Alanını Güzel Sanatlar Eğitimi alanından almış olmak

 

2.Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Tasarım Bölümlerinde deneyimi olmak

 

3.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

 

4.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

 

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi  

4.  Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf