Öğretim Üyesi Alımı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabacı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

NOT: İlan 02.06.2017 tarihli Resmi Gazete ve Hürriyet gazetesinde yayımlanmıştır.

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Öğretim Üyesi

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

İşletme Fakültesi

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü

 

1  Öğretim Üyesi  (Doçent)

 

 

1. İşletmecilik, tercihen Turizm İşletmeciliği alanında doçentlik unvanını almış olmak

 

2. Turizm Pazarlaması alanında ulusal ve uluslararası yayınları bulunmak

 

3. Yüksek lisans ya da doktora tez yönetimi deneyimi bulunmak

 

4. Turizm İşletmeciliği, Turizm Pazarlaması, Yiyecek İçecek Yönetimi alanlarında ders verebilecek nitelikte olmak

 

5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

6. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

 

 

 

Yazılım  Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

2 Öğretim Üyesi 

(Prof., Doçent, veya Yrd. Doçent)

 

 

1. Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim alanındaki bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olmak

2. Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya bir bilişim alanından doktora derecesine sahip olmak

3. Doçent ve Profesör kadroları için, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanına sahip olmak

4. Nesne Tabanlı Yazılım Tasarım ve Geliştirme, Programlama Dilleri, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Gereksinim Mühendisliği, Yazılım Kalite Güvencesi, Yazılım Test Mühendisliği ve Yazılım Proje Yönetimi gibi alanlardan birkaçında ders verebilir durumda olmak

5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

6. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

 

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bölümü

 

1 Öğretim Üyesi 

(Prof., Doçent ,Yrd. Doçent )

 

 

1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya bilişimle ilgili diğer lisans programlarından mezun olmak, yine Bilgisayar Mühendisliği veya bilişimle ilgili diğer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak, çok iyi derecede İngilizce bilmek

 

2. Nesne Tabanlı Programlama, Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi, Ayrık Hesaplamalı Yapılar, Biçimsel Diller ve Özdevinirler, İşletim Sistemleri, Programlama Dilleri, Bilgi Mühendisliği, Bilgi Erişimi, Makina Öğrenmesi veya Mantıksal Programlama gibi alanlardan birkaçında ders verebilir durumda olmak

 

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin  7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

 

 

 

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

1 Öğretim Üyesi 

(Doçent veya Yrd. Doçent)

 

1. Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri Makine Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak ve doktorasını Makine Mühendisliği alanında

tamamlamış olmak

 

2.İngilizce dilinde ders verebilmek

 

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin  7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

 

 

 

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik  belgesi 

4. Yabancı dil belgesi 

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

Mühendislik Fakültesi

 

Bilişim Sistemleri  Mühendisliği

 

 

1 Öğretim Üyesi 

 ( Doçent veya Yrd. Doçent )

 

 

1.Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya bilişimle ilgili diğer lisans programlarından mezun olmak, yine Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişimle ilgili diğer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak

 

2.Cloud Computing, Big Data, Information Security, Mobile App. Programming, E-Commerce, ERP, Internet of Things  konularında, bilgi sahibi olmak, çalışma,   araştırma ve yayın yapmış olmak ve ders verebilmek

 

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi  

4.  Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

İmalat Mühendisliği

 

1 Öğretim Üyesi 

 (Yrd. Doçent )

 

1. Makine Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans; Makine veya İmalat Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak

 

2.Teorik ve Hesaplamalı Mekanik, Makine Tasarimi, Metal Şekillendirme ve İleri İmalat Teknolojileri alanlarında uzman olmak.

 

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf