Öğretim Üyesi Alımı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabacı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibari ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Öğretim Üyesi

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimarlık Bölümü

1 (Profesör)

1.Mimarlık alanında doçent unvanı almış, mimarlık kuramı, mimari eleştiri alanlarında yayın ve araştırmaları bulunan; tasarıma giriş alanında kuramsal ve stüdyo dersleri verebilecek; yüksek lisans ve doktora tez yönetim deneyimi bulunan. 2.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

 

 

1 (Profesör)

 

1.Endüstriyel Tasarım eğitimi ve endüstri işbirliği alanlarında uluslararası çalışmaları bulunan; bu alanlarda  lisans ve lisansüstü ders verebilecek; lisansüstü tez yönetim deneyimi bulunan

2. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik Tasarımı Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (Yardımcı Doçent)

 

1.Grafik Tasarımı/Güzel Sanatlar Eğitimi alanında Doktora/Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak 2.Lisans ve yüksek lisans eğitimini Grafik Tasarımı/Güzel Sanatlar Eğitimi alanında yapmış olmak

3.Sayısal tasarım programlarına hakim olmak

4. Lisans Eğitiminde en az iki yıl Grafik Tasarım dersi vermiş olmak

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

 

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora/Yeterlilik belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

 

1.Master eğitimini İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında yapmış olmak

2.Doktora eğitimini Mimari Akustik alanında yapmış olmak

3.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora/Yeterlilik belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşletme Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (Yardımcı Doçent)

 

1. Üniversitelerin ilgili fakültelerinin işletme, finans, iktisat, uluslararası iktisat, dış ticaret, Mühendislik, matematik bölümlerinden lisans derecesi almış olmak,

2. Tercihan lojistik, dış ticaret, gümrük, uluslararası iktisat, risk yönetimi, finansal Yönetim,  bölüm ile doğrudan veya dolaylı ilgili Mühendislik alanlarında doktorasını tamamlamış olmak,

3. Yeterli düzeyde akademik çalışmaları bulunmak veya araştırma yapmada istekli olmak,

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.Maddesinin  7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

5.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği

1 (Yardımcı Doçent)

 

1.Makine Mühendisliği dalında Lisans ve Yüksek Lisans dereceli, Doktora konusu makine teorisi ve dinamiği veya konstrüksiyon ve imalat veya mekanik anabilim dallarından birinne uyumlu olmak, İngilizce dilinde ders verebilmek,

2.Tercih özellikleri: Solidworks veya benzeri katı modelleme program kullanımı; Matlab kullanımı; Borland C++ veya C++ programlama dili kullanımı; Advantech, NI veya benzeri veri toplama kartı kullanımı; Labview kullanımı; PIC devre tasarımı veya kullanımı.

3.İngilizce dilinde ders verebilmek,

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf