Öğretim Üyesi Alımı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzamanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabacı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibari ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen  iletmeleri gerekir.

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Öğretim Üyesi

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Öğretim Üyesi (Doç.Dr.)

 

1.Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya Bilişimle ilgili alanda Doçent unvanına sahip olmak, çok iyi derecede İngilizce bilmek

2.Veri Sistemleri, Veri Madenciliği, Veri Ambarları, Programlama Dilleri, Yazılım Mühendisliği, Tıp Bilişimi, Karar Destek Sistemleri ve Simülasyon Yazılımı Geliştirme gibi alanlardan birkaçında ders verebilir durumda olmak.

3.Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.Maddesinin 7.fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretim Üyesi (Doç.Dr.)

 

1.Üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü ya da Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Bölümü mezunu ve doktorasını Atom ve Molekül Fiziği alanında tamamlamış olmak, 

2.Doçentlik unvanını Atom ve Molekül Fiziği alanında almış ve nanotellerin ve metal yüzeylerin yapısal ve elektronik  özellikleri konusunda teorik çalışmalar yapmış olmak,

3.Uluslararası düzeyde yaptığı araştırmaları ve yayınları ile güçlü akademik geçmişe sahip bulunmak,

4.Yurtdışında bir üniversite ya da araştırma merkezinde en az üç yıl doktora sonrası (postdoc) araştırmalar yapmış olmak,

5. Lisans ve lisansüstü programlarda ders vermiş, özellikle birinci sınıf fizik derslerinde deneyim sahibi olmak,

6.Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

  1. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

Mühendislik Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği

1 (Yardımcı Doçent)

 

1.Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi Otomotiv veya Makine Bölümü mezunu olmak ve ve doktorasını Termodinamik, Akışkanlar ve Isı transferi alanlarında tamamlamış olmak

2.Mikro eşanjör ve soğutma sistemlerinde  tecrübeye sahip olmak

Deneysel çalışmaya sahip olmak ve deneysel projeler ile ilgilenmek

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.Maddesinin  7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

 

Mühendislik Fakültesi

 

Enerji Sistemleri Mühendisliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (Yrd. Doç. Dr.)

1-Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi  Makine Mühendisliği   Bölümünden mezunu olmak ve doktorasını  Makina Mühendisliğii   alanında tamamlamış olmak.

2.Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

 

İnşaat Mühendisliği

1 (Yrd. Doç. Dr.)

1.Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak ve İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı alanında doktora derecesine sahip olmak,

2. Açık deniz petrol ve doğal gaz üretim / işleme tesisleri için yapı analizi ve tasarımı alanında uzmanlaşmış olmak,

3. Branşında hizmet veren özel sektör şirketlerinde en az 5 yıllık deneyime sahip olmak.

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.Maddesinin  7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

5.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar Mühendisliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (Yrd. Doç. Dr.)

 

1.Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişimle ilgili diğer lisans programlarından mezun olmak, yine Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişimle ilgili diğer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak, çok iyi derecede İngilizce bilmek

2.Nesne Tabanlı Programlama, Veri tabanı Tasarımı ve Yönetimi, Ayrık Hesaplamalı Yapılar, Biçimsel Diller ve Özdevinirler, İşletim Sistemleri, Programlama Dilleri, Bilgi Mühendisliği, Bilgi Erişimi, Makina Öğrenmesi veya Mantıksal Programlama, gibi alanlardan birkaçında ders verebilir durumda olmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.Maddesinin  7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

 

İşletme Fakültesi

 

İngilizce İşletme Bölümü

1 (Prof., Doç.,)

 

1.Üretim-Pazarlama, Yönetim Organizasyon Ana Bilim Dallarından birinde doktora veya doçentliğini almış olmak.,

2.Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmeliğin 8.Maddesinin 7.fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.,

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.,

 

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşletme Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (Yardımcı Doçent)

 

1. Üniversitelerin ilgili fakültelerinin işletme, finans, iktisat, uluslararası iktisat, dış ticaret, Mühendislik, matematik bölümlerinden lisans derecesi almış olmak,

2. Tercihan lojistik, dış ticaret, gümrük, uluslararası iktisat, risk yönetimi, finansal Yönetim,  bölüm ile doğrudan veya dolaylı ilgili Mühendislik alanlarında doktorasını tamamlamış olmak,

3. Yeterli düzeyde akademik çalışmaları bulunmak veya araştırma yapmada istekli olmak,

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.Maddesinin  7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

5.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (Prof., Doçent/Yardımcı Doçent)

 

1.Lisansını Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında yapmış olmak

2.Yüksek Lisans ve doktorasını tercihen Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında yapmış olmak

3.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik Tasarımı Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (Prof., Doçent/Yardımcı Doçent)

 

1.Grafik Tasarımı alanında Sanatta Yeterlilik/Doktora derecesine sahip olmak

2.Lisans ve lisans üstü eğitimini Grafik Tasarımı alanında yapmış olmak (Tercihen 5 yıl Eğitim-Öğretim içinde bulunmuş olmak)

3.Sayısal tasarım programlarına hakim olmak

4.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

5.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora/Yeterlilik belgesi

3. Doçentlik Belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

 

 

 

 

 

 

1 (Yardımcı Doçent)

 

1.Mimari Tasarım-Tarih-Kuram-Eleştiri alanında doktora yapmış olmak

2.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivil Havacılık Yüksekokulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uçak

Gövde Motor Bakımı Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (Prof., Doçent/Yardımcı Doçent)

 

1. Üniversitelerin, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini alarak mezun olmak.

2. Makine ve Havacılık Mühendisliği’nin yapı sistemleri ve alt sistemleri, yapı malzemeleri ve yapısal analizler, yapı mukavemeti ve titreşim ile yapısal malzeme konularında, bilgi sahibi olmak, çalışmalar/  araştırmalar yapmış olmak ve ders verebilmek.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak, İngilizce havacılık taksonomisine sahip olmak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivil Havacılık Yüksekokulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uçak

Gövde Motor Bakımı Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (Prof., Doçent/Yardımcı Doçent)

 

1. Üniversitelerin, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinden lisans derecelerini alarak mezun olmak.

2. Makine ve Havacılık Mühendisliği’nin akışkanlar mekaniği, motor ve itki sistemleri konularında bilgi sahibi olmak, çalışmalar/araştırmalar yapmış olmak ve ders verebilmek.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8. Maddesinin          7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak, İngilizce havacılık taksonomisine sahip olmak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivil Havacılık Yüksekokulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uçak Elektrik Elektronik Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (Prof., Doçent/Yardımcı Doçent)

 

1. Üniversitelerin, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecesi alarak mezun olmak.

2. Hava Aracı sayısal elektroniği, gömülü ve bilgisayar sistemler ile ilgili alanlarda lisansüstü çalışmalar yapmak.

 3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak, İngilizce havacılık taksonomisine sahip olmak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivil Havacılık Yüksekokulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uçak Elektrik Elektronik Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (Prof., Doçent/Yardımcı Doçent)

 

1. Üniversitelerin, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği, ana çalışma alanı Elektrik elektronik Mühendisliği olmak üzere Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı programından lisans, yüksek lisans ve doktora derecesi alarak mezun olmak.

2. Hava Aracı haberleşme, seyrüsefer ve aviyonik sistemler ile ilgili alanlarda lisansüstü çalışmalar yapmak.

 3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak, İngilizce havacılık taksonomisine sahip olmak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivil Havacılık Yüksekokulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uçak Elektrik Elektronik Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (Prof., Doçent/Yardımcı Doçent)

 

 

1.Üniversitelerin, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği, ana çalışma alanı Elektrik elektronik Mühendisliği olmak üzere Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı programından lisans, yüksek lisans ve doktora derecesi alarak mezun olmak.

2. Hava Aracı elektrik sistemleri, elektrik makineleri, güç üretimi ve dağıtımı ile ilgili alanlarda lisansüstü çalışmalar yapmak

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak, İngilizce havacılık taksonomisine sahip olmak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

 

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivil Havacılık Yüksekokulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havacılık Yönetimi  Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (Prof., Doçent/Yardımcı Doçent)

 

1.  Üniversitelerin, sivil havacılık ulaştırma işletmeciliği, havacılık yönetimi ile ilgili bölümlerinden lisans derecesi alarak mezun olmak.

2. Havayolları ve/veya havalimanları ve/veya yer hizmetleri şirketlerinin yönetim süreçleri ve operasyonları ve hava kargo taşımacılığı ile ilgili konularda bilgi sahibi olmak, araştırmalar/çalışmalar yapmak ve ders verebilmek.

3. Sektör tecrübesine ve havacılık özel konularında eğitim verebilecek sertifikalara sahip olmak arzu edilen niteliklerdir.  

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak, İngilizce havacılık taksonomisine sahip olmak.

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf