KHK Kapsamında Kayıt Yaptıran Öğrencilerin 2016-2017 Akademik Yılı Ücretleri

Kapatılan Üniversitelerden Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin sadece 2016-2017 akademik yılı güz dönemine münhasıran öğretim ücretini en fazla üç taksit olarak en geç 20 Aralık 2016 tarihine kadar, kalan diğer 6 taksiti ise Ocak ayından başlamak ve Haziran ayı dahil olmak üzere her ayın en geç 20’sine kadar ödemeleri gerekmektedir.

 

Öğretim ücretlerini eksik veya hiç ödemeyen öğrenciler dönem sonu sınavlarına alınmayacaktır.

 

Not : KHK kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin 2016-2017 akademik yılı ücretleri.

 

http://yok.gov.tr/documents/10279/22254714/Ek1-Kapatilan_Universite_Ogrenim_Ucretleri.pdf/