KHK ile Kapatılan Üniversitelerden Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Dikkatine !!!

Sevgili Öğrencimiz,

667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan yükseköğretim kurumlarından merkezi yerleştirme yoluyla Üniversitemize kayıt yaptıran lisans öğrencilerinden, 2016-2017 akademik yılı başlamadan önce kapatılan üniversitenin sağlamış olduğu erken ödeme indirimlerinden faydalanmak amacıyla peşin olarak ödemiş oldukları gelecek yıllara ait öğretim ücretlerine ilişkin banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi veya pos cihazları tarafından üretilen belgelerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmek üzere 2 Aralık 2016 tarihine kadar Üniversitemiz Eğitim Öğretim Gelirleri Müdürlüğüne elden getirmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.