İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Tutanağı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI TUTANAĞI

 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 23 Eylül 2016 tarihinde yapılan Giriş Sınavının tutanağı aşağıdaki gibidir:

 

Sınava, başvurular arasından yapılan öndeğerlendirme sonucunda dokuz aday davet edilmiş olup bu adayların beşi 23 Eylül 2016 tarihinde sınava katılmak üzere belirtilen saatte hazır bulunmuşlardır. Adaylara, daha önceden hazırlanmış olan yazılı sınav sorularını yapması için 2 saat süre verilmiştir. Bu süre sonunda adayların sınav kağıdı toplanmış ve kendileri Bölüm öğretim üyeleri ile tanışmak ve kendilerinden beklenilen iş yükü hakkında bilgilendirilmek üzere, sıra ile öğretim üyeleri ile konuşmaya davet edilmiştir.

 

Değerlendirme puanları Tablo 1’de verilmiştir. İlana çıkılan bir araştırma görevlisi kadrosu için aşağıdaki tabloya göre birinci sıradaki adayın alınması, bu adayın gelmemesi durumunda ise ikinci adayın alınması uygun görülmüştür.

 

Tablo 1 – Asistanlık Değerlendirme Puanları

Aday

ALES

Y. Dil

Öndeğ.

CGPA*

Sınav

Notu

Toplam

Puan*

Başarı Durumu***

Pınar Bilgin

90.17466

87.50000

89.104796

72.70

69.17

78.36

Başarılı

Burak Akbaş

83.81353

88.75

85.788118

76.66

60.00

75.02

Başarılı

Anıl Ekici

82.07589

85.00000

83.245534

70.13

67.50

74.41

Başarılı

Volkan Dağar

85.32647

92.50000

88.195882

79.00

22.92

65.42

Başarısız

Hidayet Begüm Balcı

70.32510

87.50000

77.195060

68.96

33.33

60.54

Başarısız

 

* Lisans mezuniyet notu 100 üzerinden olanların notları not belgesinde belirtildiği gibi, 4 üzerinden olanların notları Yüksek Öğretim Kurulu’nun “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” dokümanı kullanılarak belirlenmiştir.

*Toplam Puan=ALES*0,3+Y. Dil*0,1+CGPA*0,3+Sınav Notu*0,3

*** Yukarıda belirtilen yönetmelik uyarınca, sınav notunun 60’ın altında ve/veya toplam puanın 65’in altında olması durumu başarısız olarak değerlendirilmiştir.