İmalat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonucunda Başarılı Bulunan Adaylar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI

ÖN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA BAŞARILI BULUNAN ADAYLAR

 

İmalat Mühendisliği Bölümünde açık olan iki adet Araştırma Görevlisi Kadrosunda görevlendirilmek üzere YÖK sayfalarında verilen ilana başvuru süresinin son günü olan 31 Ekim 2017 tarihi mesai bitimine kadar 10 aday başvuru yapmıştır. İlgili YÖK yönetmeliğine göre adayların almış oldukları geçerli ALES ve YDS (YÖKDİL) puanları ve diğer koşullar dikkate alınarak yapılan ön değerlendirme sonucu başvuru yapan adaylardan 8 adayın gerekli şartları sağladığı görülmüş ve değerlendirme puanlarına göre sıralamaları aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Aday sayısı açık kadro saysının 10 katından az olduğu için başvuru koşullarını sağlayan 8 adayın tamamının aşağıda gün, saat ve yeri açıklanan araştırma görevlisi sınavına davet edilmelerine karar verilmiştir. Adaylara duyurulur.

Sınav Tarihi : 13.11.2017
Sınav Saati  : 10:00
Sınav Yeri    : Mühendislik Fakültesi C- Blok 5. Kat 517 nolu İmalat Mühendisliği Toplantı Odası

Sıra No

ADI SOYADI

ALES %60

YABANCI DİL %40

TOPLAM

1

Ramazan Namlu

81.27008

82.50

81.762

2

Hüseyin Furkan Bülbül

81.73581

76.25

79.541

3

Tacettin Özgün Temiz

77.99354

80.00

78.796

4

Anıl Kemal Gün

80.90386

75.00

78.542

5

Mihriban Elmacıoğlu

74.65367

78.75

76.292

6

Hüseyin Coşkunsu

76.92954

75.00

76.158

7

Okan Deniz Yılmaz

73.74297

77.50

75.246

8

Nur Yıldız

76.1849

71.25

74.211

 

 

Adayaların sınava gelirken aşaüğıda listelenen Başvuru İçin İstenen Belgelerin asıllarını İmalat Mühendisliği Bölüm Başkanlığına teslim etmek üzere yanlarında getirmeleri önemle duyurulur.

 

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

1.      İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2.      Özgeçmiş (fotoğraflı)

3.      1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

4.      Yabancı dil (YDS veya eşdeğeri) sınav sonuç belgesi

5.      Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkripti

6.      ALES sonuç belgesi

7.      Nüfus cüzdanı sureti

8.      Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

Not: Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin fotokopilerinin gönderilmesi yeterli olup sınava çağrılan adaylardan bunların asıllarını ibraz etmeleri istenecektir.