Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Araştırma Görevlisi Kadrosu Sınav Sonucu

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü için ilan edilen (2) adet Araştırma Görevlisi kadrosuna 14 (ondört) aday başvurmuştur. 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 10. Maddesi gereğince başvuran adaylar arasında yapılan ön değerlendirme sonucunda 9 (dokuz)  aday bilim sınavına davet edilmiştir. Bilim sınavı yazılı ve mülakat şeklinde yapılmıştır.

Bilim sınavı sonucunda genel değerlendirme yapılmış ve son değerlendirme tutanağında 1. sırada yer alan Aybüke Geyik ve 2. sırada yer alan Dilşa Günaydın asıl, 3. sırada yer alan Simay Özkan ve 4. sırada yer alan Şükran Büşra Ümütlü yedek adaylar olarak belirlenmiştir.

 

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

 

Yabanı Dil

10%

ALES

30%

MEZUNİYET

30%

GİRİŞ SINAVI

30%

TOPLAM

Sıra No

Adı Soyadı

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

 

1

Aybüke Geyik

85,0000

8,50

72,52062

21,76

87,40

26,22

90

27

83,48

2

Dilşa Günaydın

55,0000

5,50

70,28973

21,09

59,16

17,75

95

28,5

72,83

3

Simay Özkan

61,2500

6,13

78,30570

23,49

80,40

24,12

60

18

71,74

4

Şükran Büşra Ümütlü

66,2500

6,63

70,67553

21,20

84,13

25,24

60

18

71,07

5

Gizem Büke Doğru

68,7500

6,88

70,69618

21,21

69,90

20,97

60

18

67,05

6

Gülşah Şenocak

67,5000

6,75

73,80483

22,14

88,80

26,64

50

Başarısız

7

Huriye Merve Aras

68,7500

6,88

74,59668

22,38

79,93

23,98

40

Başarısız

8

Esra Kürkçü

71,2500

7,13

79,47587

23,84

82,26

24,68

Sınava Girmedi

9

Sertap Yaşar

66,2500

6,63

77,14383

23,14

79,93

23,98

Sınava Girmedi