Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Araştırma Görevlisi Kadrosu Sınav Sonucu

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Grafik Tasarımı Bölümü için ilan edilen (1) adet Araştırma Görevlisi kadrosuna 16 (onaltı) aday başvurmuştur. 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 10. Maddesi gereğince başvuran adaylar arasında yapılan ön değerlendirme sonucunda 10 (on)  aday bilim sınavına davet edilmiştir. Bilim sınavı yazılı ve mülakat şeklinde yapılmıştır.

Bilim sınavı sonucunda genel değerlendirme yapılmış ve son değerlendirme tutanağında 1. sırada yer alan Mesut Can Çetinkaya asıl, 2. sırada yer alan Mert Aslan yedek aday olarak belirlenmiştir.

 

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

 

Yabanı Dil

10%

ALES

30%

MEZUNİYET

30%

GİRİŞ SINAVI

30%

TOPLAM

Sıra No

Adı Soyadı

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

 

1

Mesut Can Çetinkaya

77,5000

7,75

79,92085

23,98

71,100

21,33

90

27

80,06

2

Mert Aslan

82,5000

8,25

77,81684

23,35

86,230

25,87

60

18

75,46

3

Zeynep Dağlı Curalı

73,7500

7,38

78,64522

23,59

68,030

20,41

60

18

69,38

4

Gizem Arslan

55,0000

5,50

76,38794

22,92

80,630

24,19

60

18

70,61

5

Oğuz Tunceli

90,0000

9,00

82,44199

24,73

84,830

25,45

50

Başarısız

6

Mehmet Orhun Bilben

85,0000

8,50

86,94496

26,08

75,030

22,51

40

Başarısız

7

Semra Çam

50,0000

5,00

81,57812

24,47

91,130

27,34

40

Başarısız

8

Mehmet Işık

56,2500

5,63

79,65852

23,90

84,360

25,31

40

Başarısız

9

Ozan Akdoğan

57,5000

5,75

77,82152

23,35

61,500

18,45

30

Başarısız

10

Ulaş Mert Erkan

60,0000

6,00

80,87372

24,26

70,830

21,25

0

Sınava Girmedi.