Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Kadrosu Sınav Sonucu

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Araştırma Görevlisi Kadrosu

Sınav Sonucu

 

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü için ilan edilen (1) adet Araştırma Görevlisi kadrosuna 17 (onyedi) aday başvurmuştur. 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 10. Maddesi gereğince başvuran adaylar arasında yapılan ön değerlendirme sonucunda 3 (üç)  aday bilim sınavına davet edilmiştir. Bilim sınavı yazılı ve mülakat şeklinde yapılmıştır.

 

Bilim sınavı sonucunda genel değerlendirme yapılmış ve son değerlendirme tutanağında 1. sırada yer alan Nur Elif Yardaçalış asıl aday olarak, 2. sırada yer alan Deniz Mutlu yedek aday olarak belirlenmiştir.

 

MİMARLIK BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

Sıra No

ADI SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

TOPLAM

 

YABANCI DİL (%10)

 

ALES (%30)

MEZUNİYET (%30)

GİRİŞ SINAVI (%30)

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIR-

LIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

1

NUR ELİF YURDAÇALIŞ

95,00

9,50

72,82

21,85

65,04

19,51

90,00

27,00

77,86

2

 

DENİZ MUTLU

74,00

7,40

71,71

21,51

81,33

24,40

80,00

24,00

77,31

3

GONCA AKÇAER

80,00

8,00

73,09

21,93

66,86

20,06

55,00

-

Başarısız