Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Giriş Sıvanı Ve Değerlendirme Tutanağı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI VE DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

            İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü için ilan edilen (1) adet Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran, 31 Temmuz 2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde anılan yönetmeliğin 12. Maddesine göre giriş sınavları yapılan adayların sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.(13.03.2017)

 

 

 

Sıra No

 

 

ADI SOYADI

 

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

 

 

 

Toplam

 

 

 

Sonuç

Yabancı Dil (%10)

ALES

(%30)

Mezuniyet (%30)

Bilim Sınavı (%30)

Notu

Ağırlığı

Notu

Ağırlığı

Notu

Ağırlığı

Notu

Ağırlığı

1

Simla Kötüz

95

9,5

84,5

25,35

81,33

24,4

80

24

83,25

 

Asil

2

Ahmet Can Vargün

91,25

9,13

75,6

22,68

89,5

26,85

75

22,5

81,16

 

Yedek

3

Fahriye Selvi Danacı

95

9,5

93,2

27,9

86,93

26,1

52,5

15,7

Bilim Sınavında Başarısız

4

Gülşah Çınar Yastıbaş

98,75

9,8

88,4

26,5

92,53

27,7

50

15

Bilim Sınavında Başarısız

5

Buse Gün

91,25

9,13

81,1

24,3

71,3

21,4

42,5

12,7

Bilim Sınavında Başarısız

6

Betül Selcan Şentürk

93,75

9,3

76,3

22,8

77,6

23,3

35

10,5

Bilim Sınavında Başarısız

7

Nesrin Koç

93,75

9,3

86,5

25,9

 

 

 

 

Bilim Sınavına Girmedi