Fen Edebiyat Fakültesi - Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölümü - Dr. Öğretim Görevliliği Ön Değerlendirme Sonucu

Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölümü’nde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilan edilen Dr. Öğretim Görevliliği kadrosu için başvuran, aşağıda ismi belirtilen adayın ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.

 

 

 

 

Sıra No

ADI SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

TOPLAM

YABANCI DİL

ALES

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

1

Günseli Gümüşel

88

35,2

80

48

83,2

 

Sınav Tarihi: 22.02.2017
Sınav Saati: 09.30
Sınav Yeri: Fen Edebiyat Fakültesi 2. Kat 202 No.lu Seminer Odası