Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Başvurular Ön Değerlendirme Sonucunda Başarılı Bulunan Adaylar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI

ÖN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA BAŞARILI BULUNAN ADAYLAR

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü-Araştırma Görevliliği” için yapılan “29.09.2017 tarihli ve 1019422 nolu” ilana 20 aday başvurmuştur. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin aşağıdaki maddesine göre sıralamaya giren 10 adayın ismi açıklanmıştır.

MADDE 10 – (Değişik:RG-14/3/2016-29653) (1) Sınav jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını, diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder.

Adayların yabancı dil neticeleri (İngilizce Dil düzeyi) ve ALES puanı esas alınarak yapılan incelemelerden 10 adayın yeterli olduğu görülmüştür.

Sınav Tarihi : 19.10.2017
Sınav Saati : 10:30
Sınav Yeri : Mühendislik Fakültesi A2 Blok 1.KAT 1026-I nolu sınıf

 

Sıra No

ADI SOYADI

YABANCI DİL %40

ALES %60

TOPLAM

1

Osman Kaan Karagöz

85,00000

91,15406

88,692436

2

Mert Belörenoğlu

86,25000

87,47729

86,986374

3

Furkan Burak Bağcı

88,75000

83,71012

85,726072

4

Şafak Hunutlu

92,50000

79,24487

84,546922

5

Yiğit Acarbay

90,00000

80,50014

84,300084

6

Murat Özdemir

86,25000

82,77825

84,16695

7

Remziye Büşra Tezel

78,75000

82,69987

81,119922

8

Sedat Örenç

80,00000

80,98094

80,588564

9

Birsen Güler

70,00000

85,95537

79,573222

10

Süleyman Çalışkan

71,25000

84,27309

79,063854