Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonucunda Başarılı Bulunan Adaylar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI

ÖN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA BAŞARILI BULUNAN ADAYLAR

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü-Araştırma Görevliliği” için yapılan “24.04.2017 tarihli ve 1016640 nolu” ilana 24 aday başvurmuştur. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin aşağıdaki maddesine göre sıralamaya giren 10 adayın ismi açıklanmıştır.

MADDE 10 – (Değişik:RG-14/3/2016-29653) (1) Sınav jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını, diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder.

Adayların yabancı dil neticeleri (İngilizce Dil düzeyi) ve ALES puanı esas alınarak yapılan incelemelerden 10 adayın yeterli olduğu görülmüştür.

Sınav Tarihi : 12.05.2017
Sınav Saati : 11:30
Sınav Yeri : Mühendislik Fakültesi A2 Blok 2. Kat 2017 nolu sınıf

 

Sıra No

ADI SOYADI

YABANCI DİL %40

ALES %60

TOPLAM

1

Furkan Burak Bağcı

88,75000

83,71012

85,726072

2

Furkan Öztürk

85,00000

84,75508

84,853048

3

Özge Taylan Moral

85,00000

84,69559

84,817354

4

Ahmet Murat Erturan

78,75000

83,26011

81,456066

5

Fatma Bulut

81,25000

80,70761

80,924566

6

Süleyman Çalışkan

71,25000

84,27309

79,063854

7

Remziye Büşra Tezel

78,75000

78,98326

78,889956

8

Halil Furkan Kımkak

71,25000

83,12229

78,373374

9

Hasan Cihangir

72,50000

81,27641

77,765846

10

Gülsima Demirel

77,50000

77,55755

77,534530