Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alım Komisyonu Son Değerlendirme Sonucu

17.05.2017

 

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU SON DEĞERLENDİRME SONUCU

 

            Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü araştırma görevlisi alımı yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda en yüksek toplam değere Gülsima Demirel ulaşmıştır. Bu sonuçlar ile aday Gülsima Demirel değerlendirme neticesinde başarılı bulunmuştur. Yedek aday olarak Furkan Burak Bağcı belirlenmiştir.

 

 

Sıra No

Adı Soyadı

ALES

YABANCI DİL

MEZUNİYET*

SINAV

TOPLAM

Notu

30%

Notu

10%

Başarı Notu

Notu

30%

Notu

30%

1

Gülsima Demirel

77,56

23,268

77,50

7,750

3,69

92,76

27,828

81

24,3

83,146

2

Furkan Burak Bağcı

83,71

25,113

88,75

8,875

3,38

85,53

25,659

65

19,5

79,147

3

Furkan Öztürk

84,76

25,428

85,00

8,500

3,65

91,83

27,549

39

11,7

73,177

4

Süleyman Çalışkan

84,27

25,281

71,25

7,125

3,28

83,20

24,960

43

12,9

70,266

5

Hasan Cihangir

81,28

24,384

72,50

7,250

2,91

74,56

22,368

53

15,9

69,902

6

Remziye Büşra Tezel

78,98

23,694

78,75

7,875

3,05

77,83

23,349

40

12,0

66,918

 

 

* Mezuniyet ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun Web sitesinde  http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43 adresinde yayımlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür.