Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Tutanağı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü araştırma görevlisi alımı yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 65 puan kriterini sadece Buğra Y. ŞAHİNOĞLU sağlamaktadır. Bu sonuçlar ile aday Buğra Y. ŞAHİNOĞLU değerlendirme neticesinde başarılı bulunmuştur. Diğer adaylardan başarı kriterlerini geçen olmadığı için yedek aday belirlenememiştir.

Aday

ALES

Y. Dil

ÖnDeğ.

CGPA*

Sınav

Notu

Toplam

Puan**

Başarı Durumu***

Buğra Y. Şahinoğlu

73.87

72.50

73.32

60.00

60.00

65.41

Başarılı

Osman T. Bektaş

88.45

83.75

86.57

67.00

Sınava Girmedi

-

Başarısız

Salih Özsoy

83.11

73.75

79.37

72.75

Sınava Girmedi

-

Başarısız

Hüseyin Göksu

65.27

Belge Eksik

-

92.50

Sınava Çağrılmadı

-

Başarısız

Aykut Zongur

Belge Eksik

Belge Eksik

-

Belge Eksik

Sınava Çağrılmadı

-

Başarısız

 

* Lisans mezuniyet notu 100 üzerinden olanların notları not belgesinde belirtildiği gibi, 4 üzerinden olanların notları Yüksek Öğretim Kurulu’nun “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” dokümanı kullanılarak belirlenmiştir.

** Toplam Puan=ALES*0,3+Y. Dil*0,1+CGPA*0,3+Sınav Notu*0,3

*** Yukarıda belirtilen yönetmelik uyarınca, sınav notunun 60’ın altında ve/veya toplam puanın 65’in altında olması durumu başarısız olarak değerlendirilmiştir.

 

BAŞKAN                                    ÜYE                                           ÜYE

 

Korhan L. ERTÜRK                   Murat KOYUNCU                      Barış ÖZKAN

Doç. Dr.                                      Doç.Dr.                                       Yrd.Doç.Dr.