Araştırma Görevlisi Alım Komisyonu Son Değerlendirme Tutanağı

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

            Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümü araştırma görevlisi alımı yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur.Değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 65 puan kriterini sadece Furkan KURTARAN sağlamaktadır. Bu sonuçlar ile aday Furkan KURTARAN değerlendirme neticesinde başarılı bulunmuştur. Diğer adaylardan başarı kriterlerini geçen olmadığı için yedek aday belirlenememiştir.

 

Sıra No

Adı Soyadı

ALES

YABANCI DİL

MEZUNİYET*

SINAV

TOPLAM

Notu

30%

Notu

10%

Başarı Notu

Notu

30%

Notu

30%

1

Furkan Kurtaran

76,50063

22,950189

81,25000

8,12500

3,44

86,93

26,079

60

18

75,15419

2

Buğra Yener Şahinoğlu

73,87156

22,161468

72,50000

7,25000

2,4

62,66

18,798

47

14,1

62,30947

 

* Mezuniyet ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun Web sitesinde http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43adresinde yayımlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür.