2016-2017 Akademik Yılında Türkçe Eğitim Yapan Bölümlere İlk Kez Kayıt Yaptıran Öğrencilere İngilizce Düzey Saptama Ve Muafiyet Sınavı İle İlgili Önemli Duyuru

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

2016-2017 AKADEMİK YILINDA  TÜRKÇE EĞİTİM YAPAN BÖLÜMLERE İLK KEZ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERE

İNGİLİZCE DÜZEY SAPTAMA VE MUAFİYET SINAVI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Atılım Üniversitesi’ne 2016-2017 akademik yılında ilk kez kayıt yaptıran Türkçe eğitim veren bölümleri kazanan öğrencilerimiz bir düzey saptama sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu sınava bir defaya mahsus girmek mecburidir.

Düzey saptama sınavı 03 Ekim 2016 tarihlerinde  saat 16:30’da Hukuk Fakültesi A2, A3 ve A4 Amfi Salonunda uygulanacaktır. 

Bu sınav bir yarışma veya başarı sınavı değildir. Eğitim dili Türkçe olan öğrencilerin bölümlerinde düzeylerine uygun sınıfları saptamak ve uygun sınıflara yerleştirmek üzere yapılmaktadır.

Eğitim dili Türkçe olan öğrenciler belirli puanın üstünde aldıklarında İngilizce dersinden muaf olabilecek, karşılık notu (A) ve kredisi transkriptlerine işlenecektir.

Sınava katılmayan öğrencinin düzeyinin (0) olduğu kabul edilecektir.

 

Yabancı Diller Bölümü

Tel: +90 312 586 8500